3 dags vådrum

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Medarbejder inden for jobområdet, fx gulvlæggere, tømrere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for gulvlæggerbranchen.Hvis du består kurset, har du mulighed for at få udleveret et personlig Vådrumscertifikat, der udstedes af Byggeriets Uddannelser på vegne af GVK, hvis du har et gyldigt Vådrumscertifikat eller har AMU-bevis for kurserne 48918 Grundlæggende GVK-godkendt Vinylbelægning og 48917 Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Selvstændigt udføre svejsninger i GVK-godkendte vådrumsvinylbelægning, som opfylder branchens krav til finish og kvalitet.
Selvstændigt foretage en vakuum-test af de færdige svejsninger.
Efterleve de love, anvisninger og branchebestemmelser, der er gældende for konstruktionsopbygning og monteringsopgaver med vinylbelægning i vådrum, som beskrevet i Bygningsreglementerne, samt gældende SBI-anvisninger og GVK’s (Gulvbranchens Vådrumskontrol) Vådrumsfakta.
Vurdere og forstå, hvad anvendelsen af love, anvisninger og branchebestemmelser betyder for resultatet af det udførte arbejde.

Fagnummer: 48916 GVK-godkendt vinylsvejsning Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.327,75

Målgruppe: Gulvlæggere og tømrere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse inden for gulvlæggerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan
Vælge belægninger og bi-materialer til vådrum under hensyn til den underliggende konstruktion.
Montere vinyl på gulve og vægge i vådrum med forsænkning, herunder hulkehl, ombukning og opskæringer af div. hjørner og samlinger.
Udføre finish i svejsningerne, så de fremstår glatte og ensartede, samt klargøre opgaven til aflevering.
Udføre kvalitetskontrol og slutkontrol, herunder udføre vakuumtest af alle svejsninger.
Udføre arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og efterleve gældende krav og gældende SBI-anvisninger samt GVK’s (Gulvbranchens Vådrumskontrol) vådrumsfakta.

Fagnummer: 48917 Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 2.425,50