Kontakt_os_(1)

Automatik kursusforløb - modul 3

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49423 - Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører i vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om at montere og idriftsætte en PLC styring. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding.

Beskrivelse: Deltageren kan idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer, herunder foretage programtilpasninger. Deltageren kan anvende HMI systemer for betjening samt udlæsning af fejlkoder.

Det betyder at deltageren:
- programmerer en sekventiel styring for en mindre automatisk anlæg.
- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- anvender HMI systemer for betjening af maskinen

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- versionsstyring af PLC programmer

Fagnummer: 49423 Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25
49424 - Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om, at idriftsætte en sekventiel PLC styring. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre systematisk fejlfinding og reparation til modul niveau på automatiske maskiner og anlæg, der er PLC styret og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer og følere.

Det betyder at deltageren:
- systematisk udfører fejlfinding og reparation til modulniveau på en PLC styret maskine, hvor der anvendes forskellige type af handleorganer
- idriftsætter en sekventiel PLC styring for et automatisk anlæg.
- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- fejlfinder og justerer følere på en automatiske maskine
- kan læse og anvende en større industriel dokumentation, herunder angive målepunkter for kontrol af signaler

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- versionsstyring af PLC programmer
- sikkerhed ved automatiske maskiner

Fagnummer: 49424 Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25
49877 - PLC programmering 1-3, Sekventiel

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal arbejde med sekventielle PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om kombinatoriske PLC styringer. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen PLC programmering 1-2, Kombinatorisk.

Beskrivelse: Deltageren kan programmere mindre sekventielle PLC styringer. Montere og betjene PLC styringer med et operatørpanel. Montere, idriftsætte og afprøve et mindre sekventiel PLC styret anlæg og kan dokumentere i henhold til DS/EN 61131-3 og DS/EN 60848. Fejlfinde/fejlrette på et sekventiel PLC styret anlæg.

Det betyder at deltageren kan:
programmere en sekventiel PLC styring.
montere en PLC styring.
montere samt anvende et operatørpanel for betjening.
montere og justere elektroniske følere.
idriftsætte og afprøve en sekventiel PLC styring.
anvende de online værktøjer der findes i programmeringssoftwaren.
anvende/ajourføre dokumentation iht. DS/EN 61131-3 og DS/EN 60848.
fejlfinde/fejlrette på sekventielle PLC styringer.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
de sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelse af en PLC styring.
datablade og manualer
EMC-krav for montage af PLC.

Fagnummer: 49877 PLC programmering 1-3, Sekventiel Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25