Kontakt_os_(1)

Certifikat B pasning af kedler type 2

Kort fortalt

På denne uddannelse lære deltageren at udføre de kontrol- og pasningsopgaver der vedrører damp-kedler i kontrolklasse B type 2, samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til driftsmanualen. Endvidere lærer deltageren at afprøve sikkerhedsudstyret i henhold til driftsma-nualer.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40064 - Certifikat B pasning af kedler type 2

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller ønsker beskæftigelse med dampkedler i kontrolklasse B type 2.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt passe dampkedler i kontrolklasse B til produktion af vanddamp, hvor kedlens produkttal ikke overstiger 600, og hvor opvarmningen foregår med elektroder eller modstandsvarmelegemer efter standarder for kanalrøgrørskedler og el-dampkedler.
Deltageren kan endvidere afprøve kontrol- og sikkerhedsudstyr i henhold til myndighedskrav og driftsmanualer samt foretage nødvendige analyser af vandkvalitet i det omfang, der er foreskrevet i driftsmanualer. Herunder foretage nødvendige indgreb.

Fagnummer: 40064 Certifikat B pasning af kedler type 2 Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 981,45