EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Kort fortalt

Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der varetager den daglige oplæring af eleven. Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. På dette kursus bliver du klogere på de redskaber praktiklærere/svende kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiveren.

Hold
02-02-2022
EUD-praktikvejledning- for den daglige oplærer
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
1 dag Daghold
03-02-2022
EUD-praktikvejledning- for den daglige oplærer
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
1 dag Daghold
30-03-2022
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
1 dag Daghold
07-06-2022
EUD-praktikvejledning- for den daglige oplærer
Mercantec Håndværkervej 9 8800 Viborg
1 dag Daghold
12-12-2022
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Mercantec H.C. Andersens Vej 7 8800 Viborg
1 dag Daghold
15-03-2022
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Mercantec - House of Industry Erik Ejegods Vej 16 8800 Viborg
1 dag Daghold
3 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 819,80