Kontakt_os_(1)

Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns

Kort fortalt

Deltageren vil kunne anvende almindelige hygiejneprincipper samt opretholde god personlig hygiejne og rengøring ud fra kendskab om mikroorganismers forekomst og betydning for fødevaresikkerheden. Deltageren får kendskab til gældende love og regler for fødevarehygiejne.

Hold

22-02-2023
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Frodesdalsvej 3 8700 Horsens
1 dag Daghold
Info om fag
47313 - Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod medarbejdere med arbejdsopgaver i institutionskøkkener i forbindelse med køkkenaktiviteter for brugergrupper på institutioner for børn, ældre, handikappede eller syge.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere fødevarer på forsvarlig måde ud fra kendskab om mikroorganismers forekomst og betydning for fødevaresikkerheden. Deltageren kan anvende viden om almindelige hygiejneprincipper ved tilberedning og opbevaring af mad samt opretholde god personlig hygiejne og rengøring. Deltageren har kendskab til gældende love og regler for fødevarehygiejne - såvel over som under bagatelgrænsen for fødevarevirksomheder.

Fagnummer: 47313 Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 846,70