Kontakt_os_(1)

PLC - Værksted Uge 42

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49421 - Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om opbygning og anvendelsen af relæ- og el-pneumatiske styrede maskiner. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik fejlfinding

Beskrivelse: Deltageren kan anvende en PLC og dens logiske grundkoblinger til mindre styringsopgaver, herunder foretage mindre programtilpasninger. Montere, afprøve og justere forskellige komplekse følertyper og visionssystemer

Det betyder at deltageren:
- anvender de grundlæggende logiske PLC instruktioner, timer, tæller og flip-flop på bitniveau
- foretager mindre ændringer i eksisterende programmer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- monterer og indjusterer de forskellige komplekse følertyper, der anvendes i automatiske maskiner og anlæg.
- monterer og indjusterer visionssystemer for korrekt aftastning af emner

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- datablade og specifikationer for de anvendte følere
- versionsstyring af PLC programmer

Fagnummer: 49421 Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25
49423 - Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører i vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om at montere og idriftsætte en PLC styring. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding.

Beskrivelse: Deltageren kan idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer, herunder foretage programtilpasninger. Deltageren kan anvende HMI systemer for betjening samt udlæsning af fejlkoder.

Det betyder at deltageren:
- programmerer en sekventiel styring for en mindre automatisk anlæg.
- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- anvender HMI systemer for betjening af maskinen

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- versionsstyring af PLC programmer

Fagnummer: 49423 Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25
49875 - PLC programmering 1-1, Introduktion

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal arbejde med PLC styringer.

Beskrivelse:
Deltageren kan programmere en mindre PLC styring med de logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner. Konvertere mindre nøgleskemaer med serie/parallelkoblinger til et PLC program samt konvertere mindre logikdiagrammer til et PLC program. Montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere PLC programmet i henhold til DS/EN 61131-3.

Det betyder at deltageren kan:
programmere en PLC med logiske instruktioner, timer, tæller og flip flop.
konvertere mindre nøgleskemaer/logikdiagrammer til PLC program.
montere en mindre PLC styring.
idriftsætte hardware/software for en mindre PLC styring.
anvende/ajourføre dokumentation iht. DS/EN 61131-3.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
anvendelsesområder for en PLC styring.
funktion af en PLC med I/O, statusregistre, programmeringssprog og scantid.

Fagnummer: 49875 PLC programmering 1-1, Introduktion Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25
49876 - PLC programmering 1-2, Kombinatorisk

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal arbejde med kombinatoriske PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har grundlæggende viden om en PLC styring. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen PLC programmering 1-1, Introduktion.

Beskrivelse:
Deltageren kan programmere mindre kombinatoriske PLC styringer, som fx start/stop, selvhold, reversering og tilsvarende, hvor der anvendes de grundlæggende bitinstruktioner. Montere, idriftsætte og afprøve et mindre kombinatorisk PLC styret anlæg og kan dokumentere i henhold til DS/EN 61131-3.

Det betyder at deltageren kan:
Programmere en PLC med logiske bitinstruktioner, timer, tæller og flip flop.
Konvertere kombinatoriske styringer til et PLC program.
Montere en PLC styring.
Idriftsætte og afprøve en kombinatorisk PLC styring.
Anvende de online værktøjer der findes i programmeringssoftwaren.
Anvende/ajourføre dokumentation iht. DS/EN 61131-3.
Fejlfinde/fejlrette på kombinatoriske PLC styringer.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
De sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelse af en PLC styring.
Datablade og manualer.

Fagnummer: 49876 PLC programmering 1-2, Kombinatorisk Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25
49877 - PLC programmering 1-3, Sekventiel

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal arbejde med sekventielle PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om kombinatoriske PLC styringer. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen PLC programmering 1-2, Kombinatorisk.

Beskrivelse: Deltageren kan programmere mindre sekventielle PLC styringer. Montere og betjene PLC styringer med et operatørpanel. Montere, idriftsætte og afprøve et mindre sekventiel PLC styret anlæg og kan dokumentere i henhold til DS/EN 61131-3 og DS/EN 60848. Fejlfinde/fejlrette på et sekventiel PLC styret anlæg.

Det betyder at deltageren kan:
programmere en sekventiel PLC styring.
montere en PLC styring.
montere samt anvende et operatørpanel for betjening.
montere og justere elektroniske følere.
idriftsætte og afprøve en sekventiel PLC styring.
anvende de online værktøjer der findes i programmeringssoftwaren.
anvende/ajourføre dokumentation iht. DS/EN 61131-3 og DS/EN 60848.
fejlfinde/fejlrette på sekventielle PLC styringer.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
de sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelse af en PLC styring.
datablade og manualer
EMC-krav for montage af PLC.

Fagnummer: 49877 PLC programmering 1-3, Sekventiel Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25