Kontakt_os_(1)

PLC - Værksted Uge 43

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49422 - Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om de grundlæggende logiske grundkoblinger ved anvendelse af PLC. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 3-1, PLC og følere.

Beskrivelse: Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, herunder foretage programtilpasninger. Deltageren kan systematiske udføre fejlfinding og reparation på automatiske maskiner og anlæg, hvor der anvendes PLC styringer.

Det betyder at deltageren:
- udvælger komponenter, montere, afprøver og idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk maskine.
- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskiner
- udfører systematisk fejlfinding og reparation på automatiske maskiner og anlæg, der styres af en PLC, og hvor der anvendes forskellige type af handleorganer.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- sikkerhed ved arbejde på automatiske maskiner

Fagnummer: 49422 Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50
49424 - Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om, at idriftsætte en sekventiel PLC styring. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre systematisk fejlfinding og reparation til modul niveau på automatiske maskiner og anlæg, der er PLC styret og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer og følere.

Det betyder at deltageren:
- systematisk udfører fejlfinding og reparation til modulniveau på en PLC styret maskine, hvor der anvendes forskellige type af handleorganer
- idriftsætter en sekventiel PLC styring for et automatisk anlæg.
- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- fejlfinder og justerer følere på en automatiske maskine
- kan læse og anvende en større industriel dokumentation, herunder angive målepunkter for kontrol af signaler

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- versionsstyring af PLC programmer
- sikkerhed ved automatiske maskiner

Fagnummer: 49424 Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50
44641 - PLC programmering, styringer med analoge signaler

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne installere, programmere, fejlsøge og fejlrette på PLC styringer, hvor der anvendes analoge PLC moduler.

Beskrivelse: Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte PLC analogmoduler, samt kontrollere og kalibrere analoge følere og transmittere og programmere et PLC program, som anvendes til analog signalbehandling herunder skalere analog værdier og beregne en opløsning i relation til antal bit i AD/DA konverteringen samt anvende de talformater, der benyttes til analog PLC programmer.

Deltageren kan anvende ord- og bitinstruktioner, som er de matematiske-, sammenligning- og konverteringsfunktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling og strukturere programmet i blokke/subrutiner, samt fremstille programdokumentation.

Deltageren kan fortage korrekt montage, afslutning og oplægning af kabler til analoge signaler og i den forbindelse overholde EMC krav, samt fejlfinde og fejlrette til modulniveau på et automatisk anlæg, med analoge PLC moduler.

Fagnummer: 44641 PLC programmering, styringer med analoge signaler Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50