Kontakt_os_(1)

Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis

Kort fortalt

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Kranbasis indgår i denne uddannelse. Hele uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve i henhold til bekendtgørelse nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Hold

21-11-2022
Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis
Mercantec Hoverdalvej 14 6971 Spjald
22 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis fra uddannelsen, der har gyldighed som certifikat.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Efter kurset kender deltageren til:
Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.
Risici forbundet med arbejde med kraner,
Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget
Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran
Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde
Krav til eftersyn af elevatorhejs til Tårnkran

Efter kurset kan deltageren:
Aflæse lastdiagrammer,
Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernstyring på jorden, samt fra deres førerkabiner i min. 25 m`s højde, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
Foretage anhugning af byrder og betjene Tårnkraner og fast opstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
Vælge grej til anhugning ved Tårnkran
Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen
Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

Fagnummer: 48684 Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis Varighed 22 dage AMU-pris: DKK 2.816,00 Uden for målgruppe: DKK 19.906,80