Kontakt_os_(1)

Tårnkran og fastopstillede kraner

Kort fortalt

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen forudsætter at kranbasis er erhvervet forud for kurset. Hele uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve i henhold til bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49425 - Tårnkran og fastopstillede kraner

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Uddannelsesbeviset fra uddannelsen har gyldighed som certifikat.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm - i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Dette kursus forudsætter at kursisterne har erhvervet kranbasis.

Efter kurset kender deltageren til:
De sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold der er forbundet med kranarbejde generelt.
Risici forbundet med arbejde med kraner.
Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger.
Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger.
Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget.
Reglerne for anhugning/afhugning samt valg af korrekt hejsetilbehør.
Indhold og regler vedr. kranjournaler.
Reglerne for samløft med kraner.
Reglerne for personløft med kran
Reglerne for eftersyn og vedligehold på kraner.
Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde

Efter kurset kan deltageren:
Betjene tårn- og fastopstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernbetjening på jorden, samt fra deres førerkabiner i min. 25 m`s højde.
Aflæse lastdiagrammer.
Foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner, samt standse en svingende byrde.
Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering.
Udføre korrekt anhugning og vælge det grej der passer til den aktuelle løfteopgave.
Vejlede en anhugger, anvende håndsignaler (standardtegn) og radio.
Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen
Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder føre kranjournal i nødvendigt omfang.
Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens instruktionsbog.

Fagnummer: 49425 Tårnkran og fastopstillede kraner Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 1.920,00 Uden for målgruppe: DKK 13.646,00