Tilstandsbaseret vedligehold mf. forløb

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til reparatører f.eks. automatikteknikere, industriteknikere eller smede, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne arbejde med energioptimering på automatiske produktionsanlæg.

Beskrivelse: Deltageren opnår viden om bæredygtighed på automatiske produktionsanlæg, og kan foretage analyse af energiforbruget på et automatisk produktionsanlæg specielt på teknologierne elektrisk, hydraulisk/pneumatisk og mekanisk forbrug, herunder komme med tekniske løsningsforslag til energioptimering.Deltageren opnår viden omkring hvilke muligheder, der findes for ekstern konsulent bistand i forbindelse med energioptimering på automatiske produktionsanlæg.Deltagerne skal kunne foretage beregninger på besparelsesmuligheder, samt foretage dataopsamling og præsentation af data.

Fagnummer: 47060 Automatiske anlæg, energioptimering Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, elektrikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som arbejder med reparation og vedligehold på produktionsudstyr.

Beskrivelse: Deltageren kan deltage i og udføre systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg.

Det betyder at deltageren kan:

- Udføre systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg, herunder anvende begreberne forebyggende- og afhjælpende vedligehold samt reducerende tiltag.
- Beregne OEE, herunder definere begreberne tilgængelighed, kvalitet og performance.
- Udarbejde en mindre vedligeholdelsesplan, samt udarbejde et-punkts instruktioner
- Anvende problemløsningsværktøjer, herunder udarbejde forslag til forbedringer samt anvende begreberne meantime to failure, meantime to repair og mean waittime
- Redegøre for fejludvikling, og brugen af P-F

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

- Filosofier og koncepter, der anvendes i systemer for systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg
- Levetidsomkostninger på udstyr, der anvendes på automatiske maskiner og anlæg
- Mulighederne med CMMS/EAM systemer for drift og vedligehold samt styring af dokumenter
- Samspil mellem produktionen, ledelsen og vedligeholdelsesafdelingen.

Fagnummer: 40648 Automatiske maskiner, systematisk vedligehold Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører og øvrige, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne udvælge og anvende udstyr for tilstandsbaseret vedligehold.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage/kontrollere mekanisk opretning og tilstandsvurdering på automatiske maskinanlæg ved hjælp af elektronisk industrielt måleudstyr, ved at udføre målinger af støj, temperatur og lejestøj, målinger af kavitation på hydrauliske pumper, foretage lækagesøgning på trykluftanlæg, udføre vibrationsmåling på maskiner, udføre temperaturmåling, foretage inspektion med et endoskop samt foretage justering af remtræk.

Deltageren kan planlægge opretning på maskiner og udfører termografi på el-tavler samt anvende kontroludstyr til el-udstyr på maskinanlæg, eksempelvis megger, højspændingsisolationstester og ohmmeter.

Deltageren kan planlægge rengøringsbehov og kvalitet, herunder redegøre for samspillet mellem renholdelse og vedligehold, samt beregne/vurdere forbrug af el, vand, varme, trykluft og energi, endvidere kunne redegøre ressourcebesparende løsninger, ligeledes kan deltageren vurdere maskinens tilstand ud fra trendkurver.

Deltageren opnår forståelse for vedligeholdscertificeringer og vedligeholdsprogrammer med vægt på operatørstyret vedligehold og tabsfaktorer, samt viden om risikoanalysers indvirkning på vedligehold.

Fagnummer: 44663 Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00