Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed

Kort fortalt

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet vedr. sundhed og sikkerhed ved arbejde med asfaltmaterialer i henhold Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.1088 af 28. november 2011.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt v. arb. m. vejasfalt i trafikerede områder, dvs. deltagerne kender alle aspekter af sikkerheds- og sundhedsrisici, så de kan udvise nødv. agtpågivenhed v. arbejdsproc., maskiner og håndt. af stoffer og materialer, der anv. v. produktion og udlægning af vejasfalt samt kan vælge og anv. nødv. beskyttelsesforanstaltninger og instruere andre om sundheds- og sikkerhedsforhold v. asfaltarb.


Fagnummer: 47183 Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.783,50