Kontakt_os_(1)

Anvendelse af LCA for håndværkere i bygge og anlæg

Kort fortalt

Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets krav til bygningers klimaaftryk. De nye krav omfatter en grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, herunder Livscyklusvurderinger (LCA), som angiver en bygnings klimabelastning.På kurset er der fokus på hvad du som håndværker er nødt til at vide om livscyklusvurdering (LCA) og hvordan du skal anvende en LCA i byggefaserne: - produktfasen - byggeproces - brugsfasen - endt levetid - genbrug/genanvendelsePå kurset lærer du at anvende information i projektmateriale om LCA-beregninger til udvælgelse af byggematerialer, EPD standarder og EPD'er for byggevarer. Der er også fokus på at kunne gennemføre "modtagekontrol" på pladsleverede byggematerialer i overensstemmelse med produkttyper i projektmaterialer.

Hold

30-10-2024
Anvendelse af LCA for håndværkere i byg+anlæg
Mercantec Håndværkervej 9 8800 Viborg
1 dag Daghold
Info om fag
20912 - Anvendelse af LCA for håndværkere i bygge og anlæg

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren:
- har kendskab til nye krav i bygningsreglementet vedr. bæredygtigt bygge- og anlægsarbejde.
- kan anvende information i projektmateriale om LCA-beregninger til udvælgelse af byggematerialer.
- kan anvende EPD’er på byggeprodukter og benytte informationer, herunder, grundlæggende informationer i en EPD.
- kan anvende EPD-standarder og anvende EPD’er i korrekt sammenhæng.
- kan udføre modtagerkontrol på pladsleverede byggematerialer i overensstemmelse med produkttyper i projektmateriale.
- har kendskab til EPD-begrebet ’deklareret enhed’ og kan benytte den givne information, til at beregne klimabelastningen for en materialemængde.
- har kendskab til drivhusgasudledning forbundet med byggematerialer.
- kan redegøre for klimabelastning i faser og underfaser.

Fagnummer: 20912 Anvendelse af LCA for håndværkere i bygge og anlæg Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75