Kursuskatalog

Robot 3 ekspert - KUKA
Næste startdato: 18-11-2024
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Personligt salg - kundens behov og løsninger
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Varighed: 1 dag
Reklamationshåndtering
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Kundeanalyse og e-strategi
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
E-markedsføring og reklameindsats
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Almen fødevarehygiejne
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 21-08-2024
Anhugning og komplekse løfteopgaver 1
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 5 dage
Anvende regneark til beregninger og præsentation
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 19-08-2024
Varighed: 2 dage
Anvendelse af LCA for håndværkere i bygge og anlæg
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 30-10-2024
Varighed: 1 dag
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Anvendelse af pivot-tabeller
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Anvendelse af regneark til statistik
Garantikursus
Løbende optag
Anvendelse af store datamængder i regneark
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Anvendelse standardiseret arbejde for operatører
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 2 dage
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Arbejdsmetoder og udlægning Vejasfaltørudd.
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 10 dage
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 10-09-2024
Varighed: 2 dage
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Regionale positivlister
Næste startdato: 18-09-2024
Varighed: 2 dage
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 12-09-2024
Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik
Regionale positivlister
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 09-12-2024
Varighed: 5 dage
Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 5 dage
Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 29-07-2024
Varighed: 5 dage
Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-08-2024
Varighed: 5 dage
Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer
Positivliste Østjylland
Løbende optag
Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding
Regionale positivlister
Løbende optag
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 20-08-2024
Varighed: 1 dag
Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Brug af lean i teams
Næste startdato: 14-11-2024
Varighed: 1 dag
Bæredygtig produktion
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-09-2024
Varighed: 2 dage
Bæredygtigt indkøb
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 2 dage
CAM drejning
Garantikursus
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
CAM drejning med C-akse
Garantikursus
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
CAM fræsning (2D)
Garantikursus
Løbende optag
CAM fræsning (2D) på CAD-filer
Garantikursus
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
CAM fræsning (3D)
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Clientside programmering
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
CNC drejning, 1-sidet bearbejdning
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
CNC drejning, klargøring og maskinbetjening
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
CNC drejning, programmering med cyklus/dialog
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
CNC fræsning, 1-sidet bearbejdning
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
CNC fræsning, klargøring og maskinbetjening
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning
Garantikursus
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Coaching som ledelsesværktøj
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 3 dage
Cybersecurity operations
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 04-11-2024
Varighed: 10 dage
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Datakommunikation: Konfiguration af WAN netværk
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 10 dage
Datakommunikation: Router og switch teknologi
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 10 dage
Datakommunikation: Skalering af netværk
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 10 dage
Datakommunikation:Netværksteknologier og -begreber
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 10 dage
Debitorstyring
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Den grundlæggende lederuddannelse
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 28-08-2024
Varighed: 13 dage
Den videregående lederuddannelse
Næste startdato: 11-09-2024
Varighed: 14 dage
Design og automatisering af regneark
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Det digitale kørekort
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 10 dage
Dimensionering af klimatekniske anlæg
Næste startdato: 11-11-2024
Varighed: 5 dage
DME Kursusforløb 1
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 25 dage
DME Kursusforløb 2
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 25 dage
Droneteknologi: Sensorteknologier til droner
Næste startdato: 01-10-2024
Varighed: 3 dage
Droneteknologi: Systemforståelse
Næste startdato: 10-09-2024
Varighed: 2 dage
Elektrisk støj - EMC
Garantikursus
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 2 dage
Elektroniske applikationer på køretøjstestere
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 2 dage
El-introduktion for reparatører 1, el-lære
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 29-07-2024
Varighed: 5 dage
El-introduktion for reparatører 2, relæteknik
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 26-08-2024
Varighed: 5 dage
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 1 dag
EMC, løsning af støjproblemer
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Emnetegning i CAD, assembly
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Emnetegning i CAD, introduktion
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 5 dage
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 10-10-2024
Varighed: 2 dage
Erhvervelse af vådrumscertifikat
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 25-11-2024
Varighed: 10 dage
Etablering af teams
Næste startdato: 05-09-2024
Varighed: 2 dage
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer
Næste startdato: 12-09-2024
Varighed: 1 dag
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
Næste startdato: 11-09-2024
Varighed: 1 dag
Fiberkabling - grundlæggende
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 14-10-2024
Varighed: 4 dage
Fibertekniker forløb
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 6 dage
Fjernvarmeanlæg - certifikat mindre ejendomme
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Varighed: 7 dage
Flammeretning af konstruktionsstål
Garantikursus
Løbende optag
Forklift - Gaffeltruck B på engelsk
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 28-10-2024
Varighed: 7 dage
Forretningsforståelse i produktionen
Næste startdato: 14-10-2024
Varighed: 2 dage
Fræsning Vejasfaltøruddannelse
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 03-02-2025
Varighed: 5 dage
Fugefri gulve
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 5 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 7 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, aftenhold
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 14-10-2024
Varighed: 7 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, weekend
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 08-11-2024
Varighed: 7 dage
Gaffeltruck med særlig støtte 10 dage
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Næste startdato: 04-09-2024
Varighed: 10 dage
Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Gassvejsning proces 311
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner
Regionale positivlister
Næste startdato: 11-11-2024
Varighed: 5 dage
Grl. betjening af hydrauliske gravemaskiner
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Grundlæggende betjening dozere
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 10 dage
Grundlæggende faglig regning
Næste startdato: 29-08-2024
Varighed: 1,7 dage
Grundlæggende fejlsøgning, autoområdet
Næste startdato: 27-08-2024
Varighed: 1 dag
Grundlæggende maskinstyring 2D og 3D
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 10 dage
Grundlæggende rendegraver
Positivliste Vestjylland
Næste startdato: 30-09-2024
Varighed: 10 dage
GVK-godkendt vinylsvejsning
Garantikursus
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 19-11-2024
Varighed: 1 dag
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 5 dage
Højvolts tekniker
Næste startdato: 17-09-2024
Varighed: 5 dage
Håndtering af ensidigt gentaget arbejde
Næste startdato: 04-12-2024
Varighed: 3 dage
Håndtering af restprodukter på byggepladsen
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 3 dage
Håndtering af uheld og ulykker
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Næste startdato: 09-10-2024
Varighed: 3 dage
Håndtering med industrirobotter for operatører
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 29-07-2024
Varighed: 5 dage
Håndtering og strukturering af længere tekster
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 28-10-2024
Varighed: 5 dage
Individuel kompetencevurdering i AMU
Garantikursus
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 2,2 dage
Indregulering af ventilations- og klimaanlæg
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Industriventilationsanlæg, service og drift
Næste startdato: 25-11-2024
Varighed: 5 dage
Integration af data mellem adm. it-systemer
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Løbende optag
Intro til Lean
6 ugers jobrettet
Varighed: 3 dage
Intro til Lean
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 13-09-2024
Varighed: 1 dag
Intro til maskinfører- og entreprenørbranchen
Regionale positivlister
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 15 dage
Introduktion af køretøjsmodeller
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Næste startdato: 19-08-2024
Varighed: 2 dage
Introduktion til bæredygtig omstilling
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 19-09-2024
Varighed: 2 dage
Introduktion til ESG og ESG-rapportering
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 2 dage
Introduktion til førstehjælp på jobbet
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 01-10-2024
Varighed: 0,4 dage
Introduktion til gulvbelægning
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 04-11-2024
Varighed: 5 dage
Introduktion til TIG-, MAG- og Lysbuesvejsning
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Introduktion til virksomhedens klimaregnskab
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-08-2024
Varighed: 1 dag
Introforløb vejasfalttøruddannelsen
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 15 dage
IoT i el-branchen - introduktion
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 18-12-2024
Varighed: 2 dage
Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder
Næste startdato: 26-09-2024
Varighed: 2 dage
Jobrelateret brug af styresystemer på tablet
Næste startdato: 08-08-2024
Varighed: 2 dage
Klargøring af biler
Regionale positivlister
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 10 dage
Klargøring af køretøjer og både trin for trin
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-08-2024
Varighed: 3 dage
Klargøring biler
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Klimateknik, service og drift
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Varighed: 5 dage
Klimatekniske målinger og komponenter
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 5 dage
Kloakering - Ajourføring for kloakmestre
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 13-12-2024
Varighed: 1 dag
Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
Næste startdato: 12-12-2024
Varighed: 1 dag
Kloakering - Montering af rottespærrer
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 16-12-2024
Varighed: 1 dag
Kloakrørlægger Viborg
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 28-10-2024
Varighed: 35 dage
Kommunikation i en bæredygtig virksomhed
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Næste startdato: 12-09-2024
Varighed: 2 dage
Kommunikation i teams
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 2 dage
Kommunikation om kvalitet i virksomheder
Næste startdato: 16-12-2024
Varighed: 1 dag
Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
Næste startdato: 19-08-2024
Varighed: 3 dage
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Konteringsinstrukser
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Kontrol og fejlfinding på netværkssystemer
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Kranforløb > 30 tonsmeter + udvidelse 28.10.2024
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Kreditorstyring
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Kunde/leverandørforhold for operatører
Næste startdato: 31-10-2024
Varighed: 1 dag
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 04-12-2024
Varighed: 3 dage
Kvalitetsmodeller i industrien
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 09-12-2024
Varighed: 1 dag
Køleteknik, kategori II, KMO certifikat
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 10 dage
Lean i administrative funktioner
Næste startdato: 31-10-2024
Varighed: 1 dag
Lean kørekort
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 10 dage
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Næste startdato: 27-11-2024
Varighed: 3 dage
Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 3 dage
Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 2 dage
Lys b svejs-stumps plade alle pos
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
Lys b svejs-stumps rør alle pos
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Lys b. svejs-kants plade/plade
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Lys b. svejs-kants plade/rør
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Lysbuesvejsning
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-kants plade/plade pr 136
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejsning af rustfri stål proces 135 eller 136
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
MAG-svejsning af tyndplade proces 135
Garantikursus
Løbende optag
MAG-svejsning proces 135
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Løbende optag
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Manuel flammeskæring
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Maskinfører Skoleophold 1 del 1
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 17-02-2025
Varighed: 15 dage
Maskinfører Skoleophold 2 del 1
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 15 dage
Maskinfører Skoleophold 2 del 2
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 15 dage
Maskinfører Skoleophold 3 del 1
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 20 dage
Maskinfører Skoleophold 3 del 2
Næste startdato: 23-09-2024
Varighed: 10 dage
Maskinfører Skoleophold 4 del 2
Næste startdato: 23-09-2024
Varighed: 17 dage
Materialelære, rustfri stål
Garantikursus
Løbende optag
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Næste startdato: 10-12-2024
Varighed: 4 dage
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 19-08-2024
Varighed: 3 dage
Microcomputer: Programudvikling på Linux-platform
Næste startdato: 23-09-2024
Varighed: 5 dage
MIG lodning af tyndplade
Garantikursus
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
Garantikursus
Løbende optag
Mindre dampked. maks. 32 bar, st hedtvandsk 120 gr
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 5 dage
Mobile kraner >30 tonsmeter
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 10 dage
Måleteknik ved simpel fejlfinding
6 ugers jobrettet
Varighed: 3 dage
Måling af termisk, atmosfærisk & akustisk indeklim
Næste startdato: 30-09-2024
Varighed: 4 dage
Netteknik, cloud, install. og konfig.
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Netteknik, databaseserver, install. og konfig.
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Netteknik, installation af trådløst netværk
Næste startdato: 26-05-2025
Varighed: 3 dage
Netteknik, mailserver, install. og konfig.
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Netteknik: Anvendelse af teknologier og begreber
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 25-11-2024
Varighed: 5 dage
Netteknik: Deployment i servermiljø
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Netteknik: serversystemer, teknisk administration
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Netteknik: Webserver, installation og konfig.
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Netværk - grundlæggende
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 04-11-2024
Varighed: 3 dage
Netværksforløb
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 5 dage
Nivellering
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 5 dage
Nivellering, fag. regn.og matematik Vejasfaltørudd
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 10 dage
Omstillingseffektivisering for operatører
Næste startdato: 25-11-2024
Varighed: 2 dage
Operativsystem, install., opsætning og anvendelse
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 5 dage
Opmåling, beregning og udlægning af vejasfalt
Garantikursus
Næste startdato: 24-03-2025
Varighed: 10 dage
Oprette og anvende regneark
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Opstillinger og layout i tekst
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Pers. sikkerhed v. arb. med epoxy og isocyanater
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 14-08-2024
Varighed: 2 dage
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 6 dage
Placering af resultat- og balancekonti
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
PLC programmering 1-1, Introduktion
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Løbende optag
PLC programmering 1-2, Kombinatorisk
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Løbende optag
PLC programmering 1-3, Sekventiel
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Løbende optag
PLC værksted - uge 36
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
PLC værksted - uge 45
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Praktisk kvalitetssikring af entreprenørarbejde
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 10 dage
Praktisk problemløsning for operatører
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 3 dage
Praktisk projektledelse
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 02-10-2024
Varighed: 9 dage
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 18-10-2024
Varighed: 1 dag
Programmering: Begreber og programstruktur.
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Programmering: Databaseprogrammering
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Programmering: GUI-programmering
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Programmering: Objektorienteret programmering
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Programmering: Serverside programmering
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Præsentation af tal i regneark
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Reparationssvejsning
Garantikursus
Løbende optag
Robotbetjening for operatører - FANUC
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 5 dage
Robotbetjening for operatører - KUKA
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 5 dage
Robotbetjening for operatører - UR
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 11-11-2024
Varighed: 5 dage
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 31-10-2024
Varighed: 1 dag
Samarbejde i teams
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 2 dage
Serveradministration og sikkerhed
Næste startdato: 23-09-2024
Varighed: 10 dage
Sikker adfærd i produktionen
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 11-11-2024
Varighed: 1 dag
Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 4 dage
Store dampkedler højst 120 grader
Næste startdato: 19-08-2024
Varighed: 10 dage
Store dampkedler over 120 grader
Næste startdato: 04-11-2024
Varighed: 15 dage
Sund kollega i industriel produktion
Næste startdato: 22-10-2024
Varighed: 2 dage
Sundhed for operatører i industrien
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 24-09-2024
Varighed: 1 dag
Svejseteknisk introduktion (F/I)
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Systemstilladser - opstilling mv.
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 15 dage
Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
Tavlemøder
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 08-08-2024
Varighed: 1 dag
Teamkoordinator rollen
Næste startdato: 30-10-2024
Varighed: 2 dage
Teleskoplæsser
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 5 dage
Teleskoplæsser på Dansk og Engelsk
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 5 dage
Teleskoplæsser på Engelsk
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 17-03-2025
Varighed: 5 dage
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-kants uleg plade/rør
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium
Garantikursus
Løbende optag
TIG-svejsning proces 141
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Løbende optag
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Løbende optag
TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Løbende optag
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Løbende optag
TIG-svejs-stumps svær rustfri plade
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps uleg plade
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Tårnkran og fast opstil. kraner + kranbasis
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 05-08-2024
Varighed: 22 dage
Tårnkran og fastopstillede kraner
Næste startdato: 17-03-2025
Varighed: 15 dage
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Positivliste Nordjylland
Næste startdato: 04-10-2024
Varighed: 1 dag
Udvikling af teams
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 1 dag
Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø
Næste startdato: 10-03-2025
Varighed: 5 dage
Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 5 dage
Vejasfaltør Bære- og Slidlag
Næste startdato: 10-02-2025
Varighed: 5 dage
Vejasfaltør Komprimering
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 17-02-2025
Varighed: 5 dage
Vejbygnings projekt vejasfaltør udd
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-08-2024
Varighed: 15 dage
Vejen som arbejdsplads
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 2 dage
VENT ordning, opkvalificering
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 23-09-2024
Varighed: 4 dage
Verifikation af elektriske installationer
6 ugers jobrettet
Næste startdato: 19-11-2024
Varighed: 2 dage
Virksomhedens klimaregnskab
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 2 dage
Værdibaserede arbejdspladser
Positivliste Østjylland
Næste startdato: 04-11-2024
Varighed: 2 dage
Økonomisk styring af lageret
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Løbende optag
Åbent køkken forløb
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Åbent Læringscenter online
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Åbent svejseværksted - 3. kvt. 2024
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Åbent svejseværksted - 4. kvt. 2024
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Årsafslutning af bogholderiet
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Løbende optag
Administrative opgaver i salgsarbejdet
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Varighed: 3 dage
Afslibning og efterbehandling af trægulve
Positivliste Østjylland
Varighed: 5 dage
AIA 1 - Design og installation af anlæg
6 ugers jobrettet
Varighed: 8 dage
Anhugning af byrder
Varighed: 5 dage
Anlæg i beton-, natursten og træ
6 ugers jobrettet
Varighed: 15 dage
Anlæg i betonsten, buede linier
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 15 dage
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Anvendelse af database i jobbet
6 ugers jobrettet
Anvendelse af motorsav 1
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Positivliste Vestjylland
Varighed: 5 dage
Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Asfaltlapning
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Basiskursus for anlægsgartnere
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 20 dage
Beskæring 1
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Beskæring 2
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Betjening af gummihjulslæsser
Positivliste Nordjylland
Varighed: 3 dage
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Brug af pc på arbejdspladsen
6 ugers jobrettet
Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
CAD - 2D på byggepladsen
Varighed: 3 dage
CNC drejning, klargøring og maskinbetjening
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
CNC fræsning uge 21
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Drejeteknik på konventionel drejebænk
Regionale positivlister
El/hybrid tekniker
Varighed: 7 dage
El/hybrid tekniker
Varighed: 7 dage
Elektroniske applikationer på køretøjstestere
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Varighed: 3 dage
Elhybrid tekniker trin 4
Varighed: 2 dage
Elteknik i vvs-installationer
Varighed: 3 dage
E-mail til jobbrug
6 ugers jobrettet
Energioptimering af bygningskonstruktioner
6 ugers jobrettet
Varighed: 3 dage
Engelsk jobrelateret fremmedsprog basalt ordforåd
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Positivliste Østjylland
Varighed: 10 dage
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Varighed: 10 dage
Fejning og klæbning - Vejasfaltørudd.
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Fiber - fejlfinding og reparation
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Fiberkabling - udendørs håndtering
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Forandringsledelse
6 ugers jobrettet
Positivliste Østjylland
Varighed: 3 dage
Fræsning i vejasfaltbelægning
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Gaffeltruck/forklift cert. B,7 dag Dansk+Engelsk
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 7 dage
GPS målsætning
Varighed: 3 dage
GPS målsætning i CAD
Varighed: 3 dage
Graveskader - Forebyggelse
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Grl. Betjening af mindre entreprenørmaskiner
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Grundlæggende el-lære for operatører - AC
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Grundlæggende faglig matematik
Varighed: 3 dage
Grundlæggende faglig regning
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Grundlæggende maskintegning
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Grundlæggende regnskab online
Varighed: 30 dage
HS4556500124 Åbent Læringscenter januar-august
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Højniveau PLC programmering
Varighed: 3 dage
Højvolt-batteriteknologi i El-Hybride køretøjer
6 ugers jobrettet
Varighed: 3 dage
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Håndtering af personoplysninger
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Introduktion til montering af vådrumsvinyl
6 ugers jobrettet
Varighed: 3 dage
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Kabelarbejde - Etablering af nyanlæg
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Klargøring af biler
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Klargøring af køretøjer og både trin for trin
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 4 dage
Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis
6 ugers jobrettet
Varighed: 10 dage
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Kloakmester - Miljødelen
Regionale positivlister
Varighed: 22 dage
Kloakmester Autorisation
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 34 dage
Kloakmester for Anlægsstruktører
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 16 dage
Kloakrørlægger afløbsplaner
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 9 dage
Kloakrørlægger del 1 før jul
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 26 dage
Kloakrørlægger del 1 før jul
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Kloakrørlægger del 1 før jul
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 20 dage
Kloakrørlægger del 2 efter jul
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 25 dage
Kloakrørlægger del 2 efter jul
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 9 dage
Kloakrørlægger før jul
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 35 dage
Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
6 ugers jobrettet
Varighed: 1 dag
Kommunikation og konflikthåndtering - service
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Kommunikation som ledelsesværktøj
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj
6 ugers jobrettet
Varighed: 3 dage
Konventionel værksted uge 3
Regionale positivlister
Konventionel værksted uge 4
Regionale positivlister
Kundeservice i administrative funktioner
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Varighed: 1 dag
Kundeservice i detailhandelen
Varighed: 2 dage
Lean
6 ugers jobrettet
Varighed: 10 dage
Ledelse af innovationsprocesser
Varighed: 2 dage
Ledelse og det personlige lederskab
6 ugers jobrettet
Varighed: 3 dage
Lederens forhandlingsteknik
Varighed: 3 dage
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Maskinfører Skoleophold 1 del 1
6 ugers jobrettet
Varighed: 15 dage
Maskinfører Skoleophold 1 del 1
6 ugers jobrettet
Varighed: 13 dage
Maskinfører Skoleophold 1 del 2
Varighed: 16 dage
Maskinfører Skoleophold 1 del 2
Regionale positivlister
Varighed: 16 dage
Maskinfører Skoleophold 2 del 2
Varighed: 15 dage
Maskinfører Skoleophold 2 del 2
Varighed: 15 dage
Maskinfører Skoleophold 2 del 2
Varighed: 15 dage
Maskinsikkerhed i produktionen 1
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Materialer og maskinudlægning
Varighed: 10 dage
Mødeledelse
6 ugers jobrettet
Varighed: 1 dag
Niveauregulering af rendestensriste og midterbrønd
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Niveauregulering af rendestensriste og midterbrønd
6 ugers jobrettet
Varighed: 4 dage
Niveauregulering og asfaltlapning vejasfaltudd.
6 ugers jobrettet
Varighed: 10 dage
Niveauregulering og asfaltlapning vejasfaltudd.
6 ugers jobrettet
Varighed: 9 dage
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Positivliste Vestjylland
Varighed: 1 dag
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Planteliv, økologi og miljølære
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 15 dage
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 15 dage
PLC programmering 3-1, Højniveausprog
Positivliste Vestjylland
Varighed: 3 dage
PLC værksted - uge 12
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
PLC værksted - uge 16
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
PLC-systemer - opbygning og installation
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Varighed: 3 dage
Power Elektronik: Elsikkerhed ved reparationsarb.
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
På vej til maskinfører
6 ugers jobrettet
Varighed: 30 dage
Referat- og notatteknik
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Robotbetjening for operatører, trin 1 - KUKA
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Salgsteknik
Varighed: 6 dage
Samarbejde om dokumenter
6 ugers jobrettet
Sikkerhed adfærd og samarbejde
Varighed: 3 dage
Situationsbestemt ledelse
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Sjakbajs ny i rollen som leder
Varighed: 4 dage
Systematisk problemløsning
6 ugers jobrettet
Varighed: 4 dage
Tekster på papir - formulering og opbygning
6 ugers jobrettet
Varighed: 2 dage
Teleskoplæsser på polsk
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Træer og buske om sommeren
6 ugers jobrettet
Varighed: 15 dage
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 20 dage
Tysk jobrelateret fremmedsprog basalt ordforåd
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Varmeanlæg - installation, drift og service
6 ugers jobrettet
Varighed: 3 dage
Varmepumper - installation og service
6 ugers jobrettet
Positivliste Nordjylland
Varighed: 4 dage
Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Vejasfaltarbejde - Fejning og klæbning
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Vejasfaltarbejde - Komprimering
6 ugers jobrettet
Varighed: 5 dage
Vejen som arbejdsplads engelsk
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Åbent svejseværksted - 1. kvt. 2024
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Åbent svejseværksted - 2. kvt. 2024
6 ugers jobrettet
Regionale positivlister
Mersalg i butikken
Positivliste Østjylland
Varighed: 2 dage
Salgsplanlægning i Detailhandlen
Positivliste Østjylland