Asfalt_vej_maskinfører_EGU_1_2730x650

Regional Positivliste

Information om regional positivliste

6 ugers jobrettet uddannelse
Er du ledig og har din A-kasse visiteret dig til dagpenge med ret til jobrettet uddannelse, kan du komme på kurser, der fremgår af den landsdækkende positivliste.
Listen er opdelt i erhvervsgrupper. Du kan vælge kurser fra én af grupperne.

Retten til jobrettet uddannelse opnås efter 5 ugers ledighed.

Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb

Har du brug for et kursus fra første ledighedsdag eller et kursus, der ikke fremgår af den landsdækkende positivliste, kan dit jobcenter give dig tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Du kan se den landsdækkende positivliste her.

De Regionale Positivliste er opdelt i erhvervsgrupper og der kan vælges kurser fra forskellige grupper.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker råd og vejledning om dine uddannelsesmuligheder og fremtidige jobmuligheder. Du kan kontakte en af vores studiesekretærer, som du finder i venstre side.