Studiesekretærer

Har du spørgsmål i forbindelse med din kursustilmelding, eller skal du evt. melde afbud til et kursus, så kontakt vores kursussekretær-team direkte på tlf. 8950 3300.

Medarbejderfilter

Kontakt
Studiesekretærer
Anette Egholm Rasmussen
Studiesekretær
Områder: Maskinfører, asfalt, fyringsteknik og klimateknik.
Emilie Topp Fyllgraf
Studiesekretær
Områder: Automatik og robotteknologi, data, VVS, metalbearbejdning, el og gastronomi
Lene Bruunshøj Jensen
Studiesekretær
Områder: Det grønne, varmt arbejde, truck, maskinfører, asfalt, gulv, kloak, stillads, gaffeltruck, teleskoplæsser og kran
Mette Doktor Plougmand
Studiesekretær
Områder: Metal, svejs, auto lean, ledelse og organisation
Sanne Friis Jensen
Studiesekretær
Områder: Administration, IT, økonomi og salg
Tinna Hauerslev Adamsen
Studiesekretær
Områder: §17 online - kun online