Salg,-administration,-›konomi-og-IT_1_2730x650

Kursus- og afmeldingsgebyr

Kursusgebyr og procedure ved afbud
Gebyr for deltagelse i et kursus forfalder 8 arbejdsdage før 1. kursusdag. Ved rettidig afmelding til et kursus tilbagebetales kursusgebyret. Afmelding til et kursus skal ske pr. mail til kursusadmin@mercantec.dk.

Rettidig afmelding
Rettidig afmelding skal ske senest 5 arbejdsdage før kursusstart.

Ved rettidig kursusafmelding betales IKKE afmeldingsgebyr.

For sen afmelding
Afmelding mindre end 5 arbejdsdage før 1. kursusdag betragtes som for sen afmelding.

Ved for sen afmelding opkræves følgende gebyr:

· For kurser med varighed på under 37 timer: 1.500 kr.

· For kurser med varighed på over 37 timer: 2.500 kr.


Der opkræves IKKE gebyr, hvis den afmeldte kursist erstattes med en anden kursist.

Udeblivelse
Ved manglende afmelding til et kursus opkræves følgende gebyr:

· Kurser med en varighed på under 37 timer: 2.500 kr.

· Kurser med en varighed på over 37 timer: 3.500 kr.


Der opkræves ikke gebyr, hvis den udeblevne kursist erstattes med en anden kursist.

Hvis et kursus aflyses på grund af for få kursister som følge af for sen eller manglende afmelding, skal man stadig betale afmeldingsgebyr.