Kontakt Mercantec

Kontakt Mercantec

Har du brug for hjælp? Så er du velkommen til at kontakte os Kontakt en konsulent

Persondatapolitik og cookies

Persondatapolitik og cookies

Sådan behandler vi dine persondata på Mercantec.
På Mercantec tager vi ansvaret for dine persondata meget alvorligt, og vi har nedenfor samlet relevante dokumenter om vores behandling af dine persondata.
Hvis du har spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at rette henvendelse via mercantec@mercantec.dk.

Læs mere på nedenstående links:
Oplysninger om Cookies på www.kursus.mercantec.dk

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (elever/kursister)
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (medarbejdere)

Behandling af personoplysninger (elever/kursister)

På Mercantec prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nedenstående redegøres kort for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din uddannelse eller kursus.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mercantec H. C. Andersens vej 9, 8800 Viborg. CVR-nr.: 14 94 05 96 Telefon: 89 50 33 00. Mail: mercantec@mercantec.dk

2. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, så kontakt venligst studieadministrationen.

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige oplysninger
Formål: Administration i forbindelse med uddannelse/kursusdeltagelse.

Retsgrundlag: Dine personoplysninger indsamles og behandles iht. databeskyttelseslovens § 5 og § 6 – herunder særligt med reference til   databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b - e.

Dine følsomme personoplysninger behandles iht. databeskyttelseslovens § 7.

4. Kategorier af personoplysninger
Almindelige oplysninger:
• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, dato for tilmelding, fraværsdage, oplysninger om faglig udvikling, karakteroplysninger, foto, TV optagelser mv.

Følsomme og særlige oplysninger:
• CPR-nr., værgeoplysninger hvis du er under 18 år, helbredsoplysninger hvis relevant ift. dit studie Dine personoplysninger er kun tilgængelige for medarbejdere hos Mercantec, som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne.

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi behandler desuden personoplysninger indsamlet under din uddannelse/kursus hos os, herunder fx karakterer, fraværsdata, fotos og video fra diverse arrangementer mv.

6. Hvor stammer dine oplysninger fra
Vi behandler de personoplysninger, som du selv har oplyst i din ansøgning om optagelse på uddannelse eller kursus hos os. I enkelte tilfælde modtager vi supplerede oplysninger fra Ungdommens Uddannelsesudvalg, kommune, jobcenter mv.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger slettes senest 5 år efter din tilknytning til skolen er ophørt. Dette gælder dog ikke oplysninger, som er omfattet af eksamensbekendtgørelsen2 § 33, stk. 2. Ifølge denne bestemmelse skal vi opbevare oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamen eller prøvens afslutning.

8. Dine rettigheder
Du har ret til indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

9. Klagevejledning
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Behandling af personoplysninger (medarbejdere)

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (medarbejdere) På Mercantec prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nedenstående redegøres kort for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansættelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mercantec H.C. Andersens vej 9 8800 Viborg CVR-nr.: 14 94 05 96 Telefon: 8950 3300 Mail: mercantec@mercantec.dk

2. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kontakt venligst HRafdelingen.

3. Formål med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige oplysninger
Formål: Personaleadministration Retsgrundlag: Dine personoplysninger indsamles og behandles iht. Databeskyttelseslovens §§ 5 og 6 – herunder særligt med reference til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Dine følsomme personoplysninger behandles iht. Databeskyttelseslovens § 7.

4. Kategorier af personoplysninger Almindelige oplysninger:

• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, dato for ansættelse, ansættelsesvilkår herunder løn, fraværsdage, oplysninger om uddannelse, erhvervserfaring og faglig udvikling,foto, video, TV optagelser mv.

Følsomme og særlige oplysninger:

• Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger hvis relevant, cpr.nr Dine personoplysninger er kun tilgængelige for medarbejdere hos Mercantec, som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne.

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine ansættelsesoplysninger til det relevante pensionsselskab med henblik på indmeldelse. Herudover videregives relevant information til Undervisningsministeriet, Statens Lønsystem og Danmarks Statistik iht. gældende lovgivning.

6. Hvor stammer dine oplysninger fra
Vi behandler de personoplysninger, som du selv har oplyst i forbindelse med din ansættelse, samt oplysninger som har relevans for dit løbende ansættelsesforhold.

I enkelte tilfælde modtager vi supplerede oplysninger fra kommune, jobcenter mv.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes senest 5 år efter din tilknytning til skolen er ophørt, med mindre andet fremgår af anden lovgivning.

8. Dine rettigheder
Du har ret til indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få dem overført fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

9. Klagevejledning
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Efter-tilmelding

Formularen er ikke aktiv