Salg,-administration,-›konomi-og-IT_1_2730x650

Deltagerbetaling

deltagerbetaling_kurser_befordring
For ufaglærte og faglærte er der som hovedregel en mindre deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Normalt koster det mellem 126 og 190 kr. pr. dag at deltage.
Deltagerbetalingen bortfalder i nogle tilfælde, fx ved
  • Deltagelse i AMU-forløb vedr. Individuel kompetencevurdering
  • Lediges deltagelse i 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Deltagelse i Praktik for flygtninge og indvandrere
  • Deltagelse i AMU-kurser i dansk og matematik i sammenhæng med et andet AMU-kursus
 
Kursister med en videregående uddannelse skal normalt betale fuld pris for at deltage i et AMU-kursus. 
Er kursets fagkode kendt, kan prisen slås op i databasen:
Opslag af kursuspriser for personer med videregående uddannelse.