Salg,-administration,-›konomi-og-IT_1_2730x650

Befordringsgodtgørelse

Ledige_kurser_job
Ved deltagelse i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse, kan kursisten/virksomheden søge om befordringstilskud, hvis afstanden fra kursistens hjem til uddannelsesstedet er mere end 24 km. Der ydes befordringstilskud til det antal kilometer, som ligger ud over 24 kilometer.
 Der ydes højst tilskud til 576 kilometer pr. dag.
 
Hvis kursisten under uddannelsen er indkvarteret et andet sted end sin bopæl, gives befordringstilskud til:
  • Ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • Rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
  • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)
Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem kursistens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor kursisten er indkvarteret. 
Der ydes højst tilskud til 400 kilometer pr. rejse.
 
Se de aktuelle befordringssatser her under Befordringsgodtgørelse.