Kontakt_os_(1)

Anvendelse af motorsav 1

Kort fortalt

I uddannelsen opnår deltagerne viden om risici og sikkerhed ved anvendelse af motorsav, fældeteknik for mindre træer samt motorsavens sikkerhedsmæssige stand og vedligeholdelse. I uddannelsen afprøver deltagerne grundlæggende færdigheder i anvendelse af motorsav til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer eller tilsvarende

Hold
04-07-2022
Anvendelse af motorsav 1
Kriminalforsorgen Midt-og Nordjylland Vejlevej 45 8766 Nørre Snede
5 dage Daghold
07-11-2022
Anvendelse af motorsav 1
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
5 dage Daghold
19-12-2022
Anvendelse af motorsav 1
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
5 dage Daghold
23-01-2023
Anvendelse af motorsav 1
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
5 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skov-, naturpleje-, landbrugs-, maskinstations- og gartneriområdet som skal udføre enkle fældningsopgaver med motorsav af mindre træer, juletræer eller tilsvarende.

Beskrivelse: Deltageren kan vurdere risici ved almindelige træfældningsopgaver, herunder vurdere personlig og andre personers sikkerhed.
Deltageren kan anvende motorsaven til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til generel fældeteknik for mindre træer.
Deltageren kan afgrene og opskære mindre fældede træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til afgrenings – og opskæringsteknikker for mindre træer.
Deltageren kan vurdere motorsavens sikkerhedsmæssige stand, udføre daglig rensning af motorsaven og vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger.

Fagnummer: 44364 Anvendelse af motorsav 1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 5.330,50