Kontakt_os_(1)

Anvendelse standardiseret arbejde for operatører

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at anvende Standard Work i forbindelse med løbende forbedringer.

Hold

20-06-2024
Anvendelse standardiseret arbejde for operatører
Mercantec - House of Industry Erik Ejegods Vej 16 8800 Viborg
2 dage Daghold
02-12-2024
Anvendelse standardiseret arbejde for operatører
Mercantec - House of Industry Erik Ejegods Vej 16 8800 Viborg
2 dage Daghold
Info om fag
47372 - Anvendelse standardiseret arbejde for operatører

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte operatører, der arbejder med begrebet Standard Work som en metode til at optimere industrielle produktionsprocesser.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til begrebet Standard Work (standardiseret arbejde) som en metode til at optimere industrielle produktionsprocesser.
Forståelse for betydningen af, at arbejdsgange, metoder og processer fungerer ensartet.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Identificere de delprocesser som en given produktionsproces består af og på baggrund heraf udarbejde en standardiseret procesbeskrivelse, omfattende kritiske elementer, procedurer, arbejdssekvenser, sikkerhedsrisici, kvalitetskontrol og miljø.

Fagnummer: 47372 Anvendelse standardiseret arbejde for operatører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50