Kontakt_os_(1)

Arbejdsmetoder og udlægning Vejasfaltørudd.

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner ved udlægning af vejasfalt, det vil sige håndudlægning af vejasfaltbelægninger samt maskinudlægning på et grundlæggende niveau og kender opbygningen af de forskellige vejasfaltbelægningstyper.

Hold

18-11-2024
Arbejdsmetoder og udlægning Vejasfaltørudd.
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold
02-12-2024
Arbejdsmetoder og udlægning Vejasfaltørudd.
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold
Info om fag
49094 - Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner ved udlægning af vejasfalt, herunder;
o håndudlægning af vejasfaltbelægninger,
o maskinudlægning på et grundlæggende niveau og
o arbejde ud fra kendskab til opbygningen af de forskellige vejasfaltbelægningstyper.
Udføre kontrol af en udlagt vejasfaltbelægning (komprimeringskontrol).
Foretage opmålinger, beregne arealer og mængder samt anvende arbejdstegninger.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder;
o opmærke og indrette arbejdsstedet,
o foretage en hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet og
o den nødvendige oprydning og afrigning.
Udføre nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift.
Anvende fagsproget inden for asfaltarbejde samt de grundlæggende betegnelser og definitioner, der bl.a. bliver anvendt i myndighedernes vejregler.

Fagnummer: 49094 Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.957,50