Kontakt_os_(1)

Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed

Kort fortalt

På kurset fokuseres på alle aspekter af sikkerheds- og sundhedsrisici ved arbejde med asfaltmaterialer.Der undervises også i håndtering af maskiner, stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning af asfaltmaterialer og kursisten får kendskab til gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49858 - Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere uden brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren:
- har kendskab til alle aspekter af sikkerheds- og sundhedsrisici ved arbejde med asfaltmaterialer
- kan udvise den nødvendige agtpågivenhed ved arbejdsprocesser, håndtering af maskiner, stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning af asfaltmaterialer
- kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder med fokus på blandt andet arbejdsstillinger.
- kan vælge og anvende de korrekte og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- kan instruere andre om sikkerheds- og sundhedsforhold ved arbejde med asfaltmaterialer
- kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49858 Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50