Kontakt_os_(1)

Asfaltlapning

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre småreparationer af almindeligt forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og kommuneveje korrekt.

Hold

12-02-2024
Asfaltlapning
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
5 dage Daghold
Info om fag
49099 - Asfaltlapning

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre småreparationer af almindeligt forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og kommuneveje korrekt.
Bedømme en skades omfang samt årsag, samt vælge de rigtige materialer til en given reparation, herunder udregne materialemængder.
Anvende korrekt fremgangsmåde i udførelsen af reparationen - herunder rengøre, fræse/skære, klæbe, udlægge samt komprimere, så kravene til samlinger, jævnhed, komprimering samt holdbarhed overholdes.
Udføre korrekt lapning ved retablering af veje efter ledningsarbejde, så kravene i vejreglerne overholdes.
Udføre korrekt udskiftning af brøndgods.

Fagnummer: 49099 Asfaltlapning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.531,50