Kontakt_os_(1)

Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg

Kort fortalt

På denne uddannelse lære deltagerne at bestemme et klima- og ventilationsanlægs forventede ener-giforbrug med udgangspunkt i foreliggende grunddata. Deltagerne kan endvidere give forslag til økonomisk rentable anlægsforandringer og forslag til ændret drift som øger energieffektiviteten.

Hold

07-10-2024
Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
5 dage Daghold
Info om fag
40179 - Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller ønsker beskæftigelse med Klima- og ventila-tionstekniske anlæg.

Beskrivelse: Deltagerne kan med udgangspunkt i ventilations- og klimaanlægs grunddata bestemme et forventet energiforbrug samt angive økonomisk rentable besparelsesforslag, der inkludere regulerings- og styringsudstyret. Deltagerne kan endvidere angive besparelser ved bedre eller ændrede vedligeholdelsesrutiner, forslag til anlægsændringer, udskiftning af ventilatorer eller etablering af varmegenvindingssystemer.

Fagnummer: 40179 Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75