Kontakt_os_(1)

Erhvervelse af vådrumscertifikat

Hold

10-06-2024
Erhvervelse af vådrumscertifikat
Mercantec Håndværkervej 9 8800 Viborg
10 dage Daghold
25-11-2024
Erhvervelse af vådrumscertifikat
Mercantec Håndværkervej 9 8800 Viborg
10 dage Daghold
Info om fag
48918 - Grundlæggende GVK-godkendt Vinylbelægning

Målgruppe: Gulvlæggere og tømrere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse inden for gulvlæggerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Klargøre organiske underlag og spartle vægge af uorganisk materiale, så det opfylder branchens krav til rethed, samt montere vægbeklædning.
Udføre gulvkonstruktioner i vådrum, med undergulv af plademateriale og træbjælkelag, herunder kileopbygning med fald samt placering og montering af afløbsledning og gulvafløb.
Sammensvejse vinyl på gulve og vægge, så svejsningen visuelt og styrkemæssigt lever op til branchens krav.
Udføre arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og efterleve gældende krav og gældende SBI-anvisninger samt GVK’s (Gulvbranchens Vådrumskontrol) vådrumsfakta.

Fagnummer: 48918 Grundlæggende GVK-godkendt Vinylbelægning Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 1.456,00 Uden for målgruppe: DKK 8.661,90
48916 - GVK-godkendt vinylsvejsning

Målgruppe: Medarbejder inden for jobområdet, fx gulvlæggere, tømrere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for gulvlæggerbranchen.Hvis du består kurset, har du mulighed for at få udleveret et personlig Vådrumscertifikat, der udstedes af Byggeriets Uddannelser på vegne af GVK, hvis du har et gyldigt Vådrumscertifikat eller har AMU-bevis for kurserne 48918 Grundlæggende GVK-godkendt Vinylbelægning og 48917 Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Selvstændigt udføre svejsninger i GVK-godkendte vådrumsvinylbelægning, som opfylder branchens krav til finish og kvalitet.
Selvstændigt foretage en vakuum-test af de færdige svejsninger.
Efterleve de love, anvisninger og branchebestemmelser, der er gældende for konstruktionsopbygning og monteringsopgaver med vinylbelægning i vådrum, som beskrevet i Bygningsreglementerne, samt gældende SBI-anvisninger og GVK’s (Gulvbranchens Vådrumskontrol) Vådrumsfakta.
Vurdere og forstå, hvad anvendelsen af love, anvisninger og branchebestemmelser betyder for resultatet af det udførte arbejde.

Fagnummer: 48916 GVK-godkendt vinylsvejsning Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.451,70
48917 - Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning

Målgruppe: Gulvlæggere og tømrere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse inden for gulvlæggerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan
Vælge belægninger og bi-materialer til vådrum under hensyn til den underliggende konstruktion.
Montere vinyl på gulve og vægge i vådrum med forsænkning, herunder hulkehl, ombukning og opskæringer af div. hjørner og samlinger.
Udføre finish i svejsningerne, så de fremstår glatte og ensartede, samt klargøre opgaven til aflevering.
Udføre kvalitetskontrol og slutkontrol, herunder udføre vakuumtest af alle svejsninger.
Udføre arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og efterleve gældende krav og gældende SBI-anvisninger samt GVK’s (Gulvbranchens Vådrumskontrol) vådrumsfakta.

Fagnummer: 48917 Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40