Kontakt_os_(1)

Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg

Kort fortalt

Deltageren kan systematisk fejlfinde og fejlrette på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation, herunder anvende de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlægget samt i det anvendte programmeringssoftware. Deltageren kan anvende og ajourføre dokumentationen for anlægget.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44645 - Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne idriftsætte, fejlsøge og fejlrette på komplekse PLC styrede anlæg indeholdende vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation.

Beskrivelse: Deltageren kan fejlfinde og fejlrette på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation samt anvende de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlæggets programmeringssoftware.

Deltageren kan anvende en systematisk fremgangsmåde i fejlfindingen og føre en logbog for anlægget over de typiske fejl, der opstår på et automatisk anlæg og kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og reparation, samt foretage ajourføring af dokumentationen m.h.t. ændringer og tilpasninger på anlægget.

Fagnummer: 44645 Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50