Kontakt_os_(1)

Fejning og klæbning - Vejasfaltørudd.

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre udlægning af klæbemidler på asfaltbærelag samt støvbindemidler på stabilt gruslag og kan til dette brug udarbejde en sprøjteplan med arbejdstryk, hastighed og dysestørrelse til brug ved vejasfaltarbejde samt udføre opgaver med rengøring -herunder fejning af underlag.

Hold

29-01-2024
Fejning og klæbning - Vejasfaltørudd.
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
5 dage Daghold
05-02-2024
Fejning og klæbning - Vejasfaltørudd.
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
5 dage Daghold
Info om fag
44422 - Vejasfaltarbejde - Fejning og klæbning

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan ved vejasfaltarbejde:
Udføre udlægning af klæbemidler på asfaltbærelag.
Udføre udlægning af støvbindemidler på stabilt gruslag.
Udarbejde en sprøjteplan med arbejdstryk, hastighed og dysestørrelse.
Udføre opgaver med rengøring, herunder fejning af underlag.
Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for opmåling af arealer til klæbning og til beregning af klæbemængder til forskellige vejasfalttyper.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder;
o opmærke og indrette arbejdsstedet,
o hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet samt
o udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.
Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af traktor og sprøjteudstyr af betydning for den daglige drift.

Fagnummer: 44422 Vejasfaltarbejde - Fejning og klæbning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 5.306,75