Kontakt_os_(1)

Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.

Kort fortalt

Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger - jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag om kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45588 - Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.

Målgruppe: Personer, der kan blive eksponeret med epoxy- og isocyanatholdige produkter i forbindelse med fugning og samling af bygningselementer.

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag om kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer.

Deltagerne kan således sikkerhedsmæssigt forsvarligt anvende fuge- og skummaterialer fra lukkede beholdere i forbindelse med montage af vinduer og døre samt i forbindelse med brøndgravning, montage af sanitetselementer, betonelementer og afløbsbrønde mv. Desuden kan deltagerne håndtere situationer, der kan sidestilles med en fuge, fx limning af lister o.lign.

I Bilag 10 om kvalifikationskrav ved arbejde med epoxy og isocyanater, står der i stk. 2.3 om Fugning af bygningselementer:
Efter endt uddannelse skal personen
1) kende til sundhedsrisici ved arbejde med produkter til fugning af bygningselementer indeholdende epoxy og isocyanater,
2) kende til substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse,
3) kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler og eventuelle andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af bl.a. sikkerhedsdatablade, brugsanvisning og eventuelt kodenummer,
4) kunne sikre, at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinjerne, indtil de er fuldt udhærdede, og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt,
5) vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning,
6) kende til hygiejniske forholdsregler og vide hvilke velfærdsforanstaltninger, der skal være til rådighed, når der arbejdes med epoxy og isocyanater,
7) kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanat og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr,
8) kende til forsvarlig håndtering, emballering og bortskaffelse af affald, og
9) vide, at man skal sikre sig, at der er opsat advarselstavle og eventuel anden signalgivning, når der arbejdes med epoxy og isocyanater.
I uddannelsens praktiske del skal bl.a. indgå foranstaltninger mod påvirkning og forurening, affaldshåndtering og hygiejne.
Personer med gennemført fugeuddannelse må kun arbejde med fugning med lukkede beholdere, som indeholder epoxy- og isocyanatholdige skum- og fugematerialer, men ikke med andre epoxy- og isocyanatprodukter.

Fagnummer: 45588 Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 826,10