Kontakt_os_(1)

Højniveau PLC programmering

Kort fortalt

Deltageren kan programmere en mindre PLC styring, hvor der anvendes et højniveau programmeringssprog, herunder planlægge og strukturere programmet samt anvende de nødvendige blok- og datatyper. Deltageren kan fejlfinde/fejlrette på udviklede PLC programmer, herunder bruge monitorfunktioner i programmet samt overholde gældende sikkerhedskrav.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44413 - Højniveau PLC programmering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drift/vedligeholdelsesafdeling, og kan installere, programmere, fejlsøge og fejlrette på en PLC, hvor der anvendes analog signalbehandling og de dertil hørende instruktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan iht. såvel sikkerhedsmæssige som faglig krav anvende de instruktioner, der er nødvendige for programmering af et mindre PLC program, hvor der anvendes højniveausprog (struktureret tekst) samt anvende en editor for at skrive, kompilere og teste en højniveau kildefil.

Deltageren kan planlægge og strukturere et højniveau PLC sprog, herunder anvende de forskellige blok- og datatyper samt dokumentere programmet, under anvendelse af absolutte og symbolske navne.

Deltageren kan endvidere fejlfinde/fejlrette på PLC programmer, som er programmeret i højniveausprog, herunder bruge de monitorfunktioner, der findes i det anvendte programmeringssoftware.

Fagnummer: 44413 Højniveau PLC programmering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10