Kontakt_os_(1)

IoT/IIoT: Datakommunikationsteknologi og sikkerhed

Kort fortalt

Uddannelsesmålet er opdelt i 3 delmål. - Deltageren kan arbejde med IoT/IIoT opgaver, omhandlende:1. Valg af sensortype, samt kvalitetsmåling og fejlanalyse på sensor-outputs (2 dage)2. Valg af kommunikationsteknologi og sikkerhedsløsning, samt risikoanalyse og fejlfinding (2 dage)3. Anvendelse af designguideline til design af mindre IoT/IIoT løsninger (1 dag).

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49561 - IoT/IIoT: Datakommunikationsteknologi og sikkerhed

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med IoT og IIoT løsninger, der kræver anvendelsesorienteret viden om sensorteknik rettet mod IoT/IIoT, samt anvendelsesorienteret viden om kommunikationsteknologier, trådløse teknologier og sikkerhed rettet mod IoT/IIoT.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en grundlæggende viden om analog- og digitalteknik, og at deltageren har grundlæggende kompetencer i forhold til netværksteknik.

Beskrivelse:
Deltageren kan arbejde med IoT/IIoT relaterede opgaver, som omfatter:
- Valg af datakommunikationsteknologi, der er egnet i forhold til opbygning af en given IoT/IIoT løsning
- Vurdering af mulige sikkerhedsproblemer i valgte datakommunikationsteknologi, og herunder om der er behov for yderligere sikkerhedsløsninger
- Foretage en risikoanalyse for eventuelle sikkerhedsfejl, som kan medføre følgefejl, og herunder om der er behov for at indføre forebyggende foranstaltninger
- Elementær fejlfinding på trådede og trådløse netværksforbindelser.

Deltageren kan under arbejdet med IoT/IIoT relaterede opgaver, anvende opnået viden om:
- Trådet og trådløs datakommunikation
- Tidsaktuelle IoT/IIoT datakommunikationsteknologier og protokoller, som fx SigFox, LoRaWan, Z-wave, Zigbee og MQTT, samt områder, hvor de enkelte teknologier typisk anvendes
- Sikkerhedsproblemer i forskellige IoT/IIoT datakommunikationsteknologier, og mulige sikkerhedsløsninger
- Metoder til at foretage risikoanalyse og forebyggende foranstaltninger på IoT/IIoT løsninger
- Teknikker til fejlfinding på trådede og trådløse netværksforbindelser

Fagnummer: 49561 IoT/IIoT: Datakommunikationsteknologi og sikkerhed Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80