Kursusservice

Udklip
Mens du fokuserer på det forretningsmæssige og faglige, sørger vi for, at dine medarbejdere kommer på de rette kurser på de rette tidspunkter.
  • Vi rådgiver dig om den kompetenceudvikling, som er afgørende for, at medarbejderne kan bidrage til din virksomheds udvikling.
  • Vi sørger for tilmelding, certifikater og kursusbeviser samt ansøgning om godtgørelse/midler fra kompetencefonde.
  • Vi følger op på vores samarbejde og planerne for udvikling af din virksomhed.


Tilknyttet fil: Mercantec_kursusservice.pdf

Medarbejderfilter

Kontakt
Konsulenter
Jan Nørgaard
Jan Nørgaard
Konsulent
Områder: Autoteknik
Jane Hjerrild Poulsen
Jane Hjerrild Poulsen
Konsulent
Områder: Bygge og anlæg
Karina Strand
Karina Strand
Konsulent
Områder: Gastronomi og ernæring
Mogens Frederiksen
Mogens Frederiksen
Konsulent
Områder: Anlægs- og kirkegårdsgartner, asfalt og vejasfaltør, entreprenør og maskinfører, gaffeltruck, teleskoplæsser og kran, fyringsteknik, klima og ventilation
Inger Holm
Inger Holm
Konsulent
Områder: Ledelse, lean, personlig udvikling, IT og økonomi, salg, sprog og administration
Michael Fast
Michael Fast
Chefkonsulent
Områder: Elektronik, industriteknik, metal og CNC, svejsecertificering, automatik, elektriker, data og robotteknologi