Kontakt_os_(1)

Maskinfører Skoleophold 3 del 2

Hold

23-09-2024
Maskinfører Skoleophold 3 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold
17-03-2025
Maskinfører Skoleophold 3 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold
22-09-2025
Maskinfører Skoleophold 3 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold
16-03-2026
Maskinfører Skoleophold 3 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
46493 - Konflikthåndtering

Målgruppe: Medarbejdere, der ønsker at kunne håndtere og nedtrappe konflikter i forbindelse med jobudøvelsen.

Beskrivelse: I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.

Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet, samt opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

Fagnummer: 46493 Konflikthåndtering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25
48995 - Kranløft med entreprenørmaskiner under 8 t/m

Målgruppe: Medarbejdere indenfor jobområdet, der har eller søger job som maskinfører inden for Bygge og anlægsområdet. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet. Man skal være fyldt 18 år og som minimum have et traktorkørekort.

Beskrivelse: Deltagerne kan,
Udføre kranløft med entreprenørmaskiner og lignende funktionsmaskiner op til 8 t/m i forbindelse med bygge og anlægsopgaver.
Vurdere, planlægge og udføre opgaver med anhugning ud fra nødvendig viden om tyngdepunktsplacering, korrekt afsætning og sikring af byrden ud fra et stabilitetssynspunkt.
Vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, herunder hensyn til byrdens skarpe kanter, skridningseffekt og løse genstande.
Udføre arbejdet ud fra viden om almindeligt anhugningsgrej, dets mærkning og gældende regler for stropbelastning, sikkerhedsfaktorer, kassationsgrænser samt lovpligtige eftersyn og opbevaring.
Fungere som signalmand og dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af arbejdstilsynets standardtegn samt kommunikere ved hjælp af radio, fx. ved løft, hvor føreren af maskinen ikke har tilstrækkelig udsyn under udførelsen.
Redegøre for maskinernes indretning og lovpligtige sikkerhedsudstyr ved udførelse af kranarbejde, herunder lovpligtigt eftersyn.

Fagnummer: 48995 Kranløft med entreprenørmaskiner under 8 t/m Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.462,25
44501 - Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til anlægsstruktører og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring, der i deres arbejde som maskinfører inden for bygge- og anlægsbranchen skal passe og vedligeholde entreprenørmaskiner (rendegravere, dumpere og gummihjulslæssere).

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage daglige og periodiske eftersyn af entreprenørmaskiner, der omfatter rendegravere, dumpere og gummihjulslæssere, ud fra kendskab til maskinernes opbygning og virke i forbindelse med deres arbejdsopgaver som maskinfører.
Foretage pasning og vedligeholdelse af maskinerne i henhold til instruktionsbøger, herunder bl.a. udluftning af brændstofanlægget.
Anvende personlige værnemidler og arbejde ergonomisk korrekt.
Behandle og opbevare brændstoffer og smøremidler korrekt.

Fagnummer: 44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 5.182,45
45259 - Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver:

- Udføre arbejdet med forberedelser til transport.
- Af og på-læsse farligt gods i henhold til regler i ADR, kapitel 1.3.

Dette uddannelsesmål anses som et myndighedscertifikat, når det afvikles sammen med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdelsstyrelsens regler herom.

Fagnummer: 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75