Kontakt_os_(1)

Maskinfører Skoleophold 4 del 2

Hold

16-02-2026
Maskinfører Skoleophold 4 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
17 dage Daghold
23-09-2024
Maskinfører Skoleophold 4 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
17 dage Daghold
17-02-2025
Maskinfører Skoleophold 4 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
17 dage Daghold
22-09-2025
Maskinfører Skoleophold 4 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
17 dage Daghold
21-09-2026
Maskinfører Skoleophold 4 del 2
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
17 dage Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
49334 - Entreprenørmaskiner - økonomikørsel

Målgruppe: Maskinførere samt andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for kørsel med entreprenørmaskiner. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Betjene entreprenørmaskiner under hensyn til både brændstoføkonomi og forebyggelse af helkropvibrationer under kørslen.
Kan udføre arbejdet ud fra viden om motorers effekt, drejningsmoment, transmission, hydraulikkens funktionsprincipper, udstødningsemissioners påvirkning af helbredet samt risikoen for skader som følge af helkropvibrationer.
Udspecificere udgifter til maskinens drift ud fra konkrete eksempler og forståelse for køreteknikkens betydning for brændstoføkonomi, miljø og arbejdsmiljø.
Tilrettelægge kørslen, så skader som følge af helkropvibrationer minimeres.

Fagnummer: 49334 Entreprenørmaskiner - økonomikørsel Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.391,50
44495 - Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne skal have kørekort til traktor eller personbil.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Betjene grader, dozer og gummihjulslæsser til planerings/ regulerings arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet.
Udføre arbejdet indenfor et given projekts tolerancekrav ud fra kendskab til kravene for tolerancer for planeringsarbejde med råjord, bundsand og stabilt grus.
Anvende en planerings- reguleringsteknik, der er sikkerheds- og økonomisk optimal.
Udføre afsætning af anlægsprojekt i samarbejde med andre ved brug af den nyeste teknologi til afsætning/højdemåling.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet.

Fagnummer: 44495 Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 8.470,75
46750 - GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner

Målgruppe: Erfarne maskinførere og andre faglærte eller ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil. Erfaring fra entreprenørområdet med måling, nivellering og afsætning er en fordel særlig i de situationer, hvor der ikke er satellitkontakt.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Anvende, kontrollere og justere GPS med tredimensional maskinstyring på jordflytnings- og entreprenørmateriel, der anvendes til udførelse af komplekse bygge- og anlægsopgaver og som udføres med præcision.
Løse evt. problemer vedr. tegninger og koordinater i samarbejde med landmåler.
Udføre 3D maskinstyring efter justerede koordinater og dermed sikre præcisionsgravning og forebyggelse af graveskader.
Maskinførere være ansvarlige for at planlægge arbejdsrutiner og for at kvalitetsvurdere de udførte opgaver i henhold til de givne udfaldskrav.
Udføre arbejdet under behørigt hensyn til gældende love og regler, herunder også regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og ergonomi.

Fagnummer: 46750 GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.603,75
47369 - Maskinudgravning til større anlæg. m. gravekasse

Målgruppe: Maskinførere samt faglærte og ufaglærte, der har eller ønsker beskæftigelse inden bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage udgravning i forbindelse med etablering af større anlæg, herunder eksempelvis lægning af hovedkloak, sætning af brønde, og udgravning til sti-, tunnel- og andre anlæg med hydrauliske gravemaskiner, rendegravere o. lign.
Vurdere maskinernes anvendelighed til en konkret opgave.
I samarbejde med arbejdssjak foretage udgravninger, der omfatter anvendelse af gravekasse, lægning af rør og sætning af brønde ved hjælp af laser som måleudstyr og kan ligeledes foretage korrekt omkringfyldning, komprimering og tildækning.

Derudover kan deltagerne:
Udvælge løftegrej med udgangspunkt i viden om maskinernes belastningsevne (diagram).
Anvende korrekt og godkendt løftegrej og kontrollere dette for skader.
Håndtere rør og øvrigt gods ud fra forståelse af signalgivning.
Udføre arbejdet ud fra kendskab til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
Udføre arbejde med udgravninger på en sådan måde, at det tilgodeser krav om egen og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 47369 Maskinudgravning til større anlæg. m. gravekasse Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.603,75