Kontakt_os_(1)

Maskinudlægning af bære- og slidlag

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre udlægning af bære- og slidlag i asfalt med forskellige maskintyper og med anvendelse af forskellige former for automatik, herunder laserstyring, således at krav til lagtykkelse, komprimeringsgrad og jævnhed er opfyldt.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49096 - Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre udlægning af bære- og slidlag i asfalt med forskellige maskintyper og med anvendelse af forskellige former for automatik.
Udføre arbejdet så kravet til lagtykkelse, komprimeringsgrad og jævnhed opfyldes.
Udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere og deres automatik ud fra kendskab til principperne bag maskinernes automatik.
Lokalisere fejl og fejlmeldinger i maskinens hydrauliske og elektroniske systemer, herunder især maskinens automatik, og rapportere fejlen, så denne bliver rettet.
Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift.
Udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning.

Fagnummer: 49096 Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.603,75