Kontakt_os_(1)

Materialer og maskinudlægning Vejasfaltørudd.

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt, så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt og kan udføre kontrol af en udlagt vejasfaltbelægning (komprimeringskontrol).

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49093 - Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre de almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt.
Udføre arbejdet så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt.
Udføres indstampninger og analysekontrol af udtagne prøver.
Foretage bestilling og modtagelse af materialer ved vejasfaltarbejde.
Udføre modtagekontrol og kender principperne bag materialevalget for de forskellige vejasfaltbelægninger.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med nivellering.
Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr, oprydning og afrigning af arbejdsstedet, som har betydning for den daglige drift.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø ud fra kendskab til relevante bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed inde for vejasfaltområdet.

Fagnummer: 49093 Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.957,50