Kontakt_os_(1)

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Kort fortalt

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Krancertifikatuddannelse.

Hold

05-08-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold Garantikursus
19-08-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
10 dage Daghold
02-09-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold
23-09-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
10 dage Daghold
14-10-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold
18-11-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
10 dage Daghold
09-12-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold Garantikursus
4 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
48644 - Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
• risici forbundet med arbejde med mobile kraner
• mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
• mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
• reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
• indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
• reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
• mobile kraners stabilitetsforhold
• jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
• valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
• til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:
• betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
• vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
• vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
• vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
• gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
• tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
• aflæse lastdiagrammer
• opstille mobile kraner korrekt

Fagnummer: 48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.062,00