Kontakt_os_(1)

Netteknik, mailserver, install. og konfig.

Kort fortalt

Deltageren kan planlægge og gennemføre installation, konfiguration og opdatering af en mailserver, herunder foretage implementering og konfiguration af sikkerhed og Recovery, og kan desuden administrere brugere, brugerkonti, ressourcer, foldere, klientopsætning, klientforbindelse og sikkerhed. Deltageren kan endvidere foretage monitorering, fejlretning, Backup og Restore af serveren.

Hold

18-11-2024
Netteknik, mailserver, install. og konfig.
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
5 dage Daghold
Info om fag
47979 - Netteknik, mailserver, install. og konfig.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til IT-supportere og datateknikere samt andre inden for AMU-målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal arbejde med installation, konfiguration og administration af mailservere, og som er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for området. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har erfaring med netværksservere.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og gennemføre installation, konfiguration og opdatering af en mailserver, herunder foretage implementering og konfiguration af forskellige former for sikkerhed og Recovery modes.
Deltageren kan desuden administrere brugere, brugerkonti, ressourcer, foldere, adresselister, klientopsætning, klientforbindelse og sikkerhed.
Deltageren kan endvidere foretage monitorering, fejlretning, Backup og Restore af mailserveren.

Fagnummer: 47979 Netteknik, mailserver, install. og konfig. Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50