Lad os lige få punkteret tre fordomme

23. august 2022
LinkedIn-teamwork


Lad os lige få punkteret tre fordomme:

❌ AMU-kurser er til opbevaring af medarbejdere, der pt. Ikke har opgaver nok

❌ AMU-kurser i teamsamarbejde er meningsløse, hvis ikke man allerede deltager i et team

❌ AMU-kurser er kedelige
 
Lad mig punktere ovenstående fordomme med udgangspunkt i en historie fra én af Mercantecs nye og meget spændende kunder - Kriminalforsorgen. Her har en fængselslærer gennemført AMU-kurset “Samarbejde i Teams” for 3 midtjyske arrester.
 
I én af arresterne oplevede hun en kursist, der på dag 1 var meget tilbageholdende og meget lidt deltagende. Gennem kurset, hvor dialog og samarbejde er i fokus, kom det frem, at han var ordblind, Det var hans bekymring omkring dette, der havde holdt ham tilbage. Gennem dialog med de andre kursister voksede en ny form for samarbejde op, og hans medindsatte hjalp ham igennem kurset. Sammen fik de løst de samarbejdsopgaver, de skulle under de nye forudsætninger, som de som team stod over for.
 
For fængselslæreren var det en dybt rørende oplevelse, der bestemt er brændstof for at komme ud til endnu flere indsatte, der kunne have gavn af at sætte sig selv i spil i forhold til andre. Forholde sig til, hvem “jeg” er i forhold til flokken. Et frirum fra hverdagen.
 
Fortællingen fra Kriminalforsorgen er et eksempel på én kontekst, og udfordringer i teams vil kunne opstå i alle mulige andre kontekster, uanset om man er indsat, produktionsansat eller leder. Vi skal alle forholde os til de mennesker, der er i vores teams, og det er DET, man lærer på AMU-kurset. At forholde sig til andre og se sig selv ind i en større sammenhæng. Det er kompetencer omkring sociale processer, som er virkelig vigtige, hvis man gerne vil trives på arbejdsmarkedet.
 
Så for at komme tilbage til punkteringen af fordommene – Det er bestemt ikke kedeligt, og hos Mercantec opbevarer vi ingen mennesker. Vi vil bruge tiden meningsfuldt og skabe fællesskaber og gode læreprocesser, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske.