Kontakt_os_(1)

Opbygning og betjening af asfaltudlægger

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt, således at krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt samt i forbindelse med kontrol af komprimering og herunder analysekontrol af udtagne prøver.

Hold

26-02-2024
Opbygning og betjening af asfaltudlægger
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
5 dage Daghold
Info om fag
49097 - Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt.
Udføre arbejdet så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt.
Udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere.
Lokalisere fejl og fejlmeldinger i asfaltudlæggernes hydrauliske og elektroniske systemer og iværksætte korrekt rettelse af dem.
Udføre almindeligt forekommende nivelleringsopgaver.
Udføre de forskellige arbejdsfunktioner ved bestilling og modtagelse af materialer, herunder materiale- og modtagekontrol.
Anvende arbejdstegninger og -beskrivelser som grundlag for opmåling af arbejdsarealer og beregning af asfaltmængder.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder;
o opmærke og indrette arbejdsstedet,
o hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet.
Udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.
Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr ud fra kendskab til principperne bag opbygningen og betjeningen af vejasfaltudlæggere.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø ud fra kendskab til relevante bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed inde for vejasfaltområdet.

Fagnummer: 49097 Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg. Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 8.053,00