Kontakt_os_(1)

Opmåling, beregning og udlægning af vejasfalt

Kort fortalt

"Opmåling, beregning og udlægning af vejasfalt" er afsluttende kursus på Vejasfaltøruddannelsen.

Hold

24-03-2025
Vejasfaltør Opmåling og beregning
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
10 dage Daghold Garantikursus
Info om fag
49570 - Opmåling, beregning og udlægning af vejasfalt

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet som afsluttende uddannelsesmål for deltagere på kontraktuddannelsen til Vejasfaltør og for deltagere, der efter deltagelse på IKV godkendes og indstilles merit-deltagelse.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre:
- Vurdere og beskrive beskyttelsesniveau og efterfølgende udarbejde afmærkningsplan.
- Med oplysninger om trafikbelastning, antal døgn-overkørsler og akseltryk som grundlag, selvstændigt udføre en dimensionering af givne asfaltbelægningsopgaver, herunder med angivelse af materialetyper og mængder, der skal anvendes til klæbning, asfaltbærelag samt asfaltslidlag i henhold til kravene i de danske vejregler.
- Planlægge udførelsen af asfaltentreprisen herunder beregne det nødvendige antal transportkøretøjer for at sikre en hensigtsmæssig udførelse af asfaltentreprisen for højnelse af kvaliteten.
- Ud fra kendskab til maskiner og materiel foretage en vurdering af de til asfaltentreprisen anvendelige og nødvendige maskiner.
- Foretage en vurdering af det nødvendige tidsforbrug til asfaltentreprisen.
- Beskrive og formidle principperne bag valg af materiel og asfaltmaterialer udfra kendskab til forskellige asfaltbelægninger og standarder herfor.
- Selvstændigt foretage opmåling og beregning over de til opgaven nødvendige materialer, herunder asfaltbære og asfaltslidlagsmaterialer med arbejdstegninger og beskrivelse som grundlag.
- Udlægge klæbemidlet til den givne belægningsopgave vha. sprøjtemateriel så kravene til udførelse og klæbning er overholdt.
- Udføre asfaltbære- og/eller slidlagsbelægning med asfaltudlægger, herunder betjening af strygejern, således at retning, materialetilgang og kørehastighed er korrekt og konstant og således at krav til lagtykkelse og lign. er overholdt.
- Med forskelligt komprimeringsmateriel, såsom vibrationstromler, håndtromler, pladevibratorer eller vibrationsstampere, komprimere asfaltmaterialet, således at kravene til jævnhed og komprimeringsprocent er overholdt.
- Etablere afmærkning i henhold til en skilteplan og føre den af bygherre og/eller lovgivning
forlangte kontrol med afmærkningen.

- Afrigning af arbejdspladsen, herunder rengøring af plads og maskiner, nedtagning og
håndtering af afspærringsmateriel samt maskiner og materiel.

- Udføre asfaltentreprisen så kravene i de danske vejregler til kvalitet, jævnhed og profil er
opfyldt.

- Med instruktionsbog og anden form for brugervejledning som grundlag, udføre de for den
daglige drift nødvendige opgaver med renholdelse og pasning af maskiner og arbejdsudstyr,
herunder smøring og justering, samt eftersyn af hydraulik og el-anlæg.

- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og -sikkerhed.

Fagnummer: 49570 Opmåling, beregning og udlægning af vejasfalt Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.957,50