Kontakt_os_(1)

PLC værksted - uge 45

Hold

Løbende optag
PLC værksted - uge 45
Midtbyens gymnasium - Mercantec Banegårds Alle 1 8800 Viborg
Daghold Åbent værksted
Info om fag
49422 - Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om de grundlæggende logiske grundkoblinger ved anvendelse af PLC. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 3-1, PLC og følere.

Beskrivelse: Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, herunder foretage programtilpasninger. Deltageren kan systematiske udføre fejlfinding og reparation på automatiske maskiner og anlæg, hvor der anvendes PLC styringer.

Det betyder at deltageren:
- udvælger komponenter, montere, afprøver og idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk maskine.
- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskiner
- udfører systematisk fejlfinding og reparation på automatiske maskiner og anlæg, der styres af en PLC, og hvor der anvendes forskellige type af handleorganer.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- sikkerhed ved arbejde på automatiske maskiner

Fagnummer: 49422 Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
49424 - Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om, at idriftsætte en sekventiel PLC styring. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre systematisk fejlfinding og reparation til modul niveau på automatiske maskiner og anlæg, der er PLC styret og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer og følere.

Det betyder at deltageren:
- systematisk udfører fejlfinding og reparation til modulniveau på en PLC styret maskine, hvor der anvendes forskellige type af handleorganer
- idriftsætter en sekventiel PLC styring for et automatisk anlæg.
- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- fejlfinder og justerer følere på en automatiske maskine
- kan læse og anvende en større industriel dokumentation, herunder angive målepunkter for kontrol af signaler

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- versionsstyring af PLC programmer
- sikkerhed ved automatiske maskiner

Fagnummer: 49424 Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
49878 - PLC programmering 2-1, Analoge signaler

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal arbejde med PLC styringer hvor der anvendes analog signalbehandling. Det anbefales man inden kurset har viden om sekventielle PLC styringer. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen PLC programmering 1-3, Sekventiel.

Beskrivelse:

Deltageren kan programmere en PLC hvor der anvendes analoge signaler, anvende de ord- og bitinstruktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling. Montere/idriftsætte analoge følere og transmittere samt fejlfinde til modulniveau på PLC styrede anlæg med analoge signaler.

Det betyder at deltageren kan:
montere og idriftsætte en analog føler/transmitter til en PLC.
kontrollere og kalibrere en transmitter.
programmere et PLC program for analog signalbehandling.
anvende bit- og ordinstruktioner der er nødvendige for analog signalbehandling.
strukturere program i blokke/subrutiner.
fejlfinde til modulniveau på anlæg med analoge signaler.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

AD/DA-konvertering og beregning af opløsning.
EMC-krav for montage af analog in/out.
talformater.

Fagnummer: 49878 PLC programmering 2-1, Analoge signaler Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50