Kontakt_os_(1)

Power Elektronik: Elsikkerhed ved reparationsarb.

Kort fortalt

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde på og vedligehold af elektronisk udstyr og anlæg, der indeholder både styrings- og power-elektronik, udvælge og anvende korrekt målemetode og måleudstyr, og kan herunder gennemføre arbejdet med fokus på nøjagtig måling og måletekniske problemstillinger, samt i forhold til gældende sikkerhedsforanstaltninger, -regler og -standarder.

Hold

19-09-2023
Power elektronik: Elsikkerhed og reparationsarbejd
Base Business Bjerringbro Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro
1 dag Daghold
21-09-2023
Power elektronik: Elsikkerhed og reparationsarbejd
Base Business Bjerringbro Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro
1 dag Daghold
13-10-2023
Power elektronik: Elsikkerhed på engelsk
Base Business Bjerringbro Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro
1 dag Daghold
30-10-2023
Power elektronik: Elsikkerhed og reparationsarbejd
Base Business Bjerringbro Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro
1 dag Daghold
01-06-2023
Power elektronik: Elsikkerhed og reparationsarbejd
Base Business Bjerringbro Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro
1 dag Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
49642 - Power Elektronik: Elsikkerhed ved reparationsarb.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, elektronikfagteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne arbejde med reparation og vedligeholdelse på elektronisk udstyr og anlæg, der indeholder styrings- og power-elektronik.

Beskrivelse: Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde på og vedligehold af elektronisk udstyr og anlæg, der indeholder styrings- og power-elektronik, udvælge og anvende korrekt målemetode og måleudstyr.
Deltageren kan herunder gennemføre arbejdet med fokus på nøjagtig måling og i forhold til gældende sikkerhedsforanstaltninger, -regler og -standarder.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

• Måleinstrumenter, måleteknik og måletekniske problemstillinger i forbindelse med vedligehold af elektronisk udstyr og anlæg, der indeholder både styringselektronik og power elektronik
• Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med reparation og vedligehold af elektronisk udstyr og anlæg, der indeholder både styringselektronik og power elektronik
• Relevante dele af elsikkerhedsloven med tilhørende bekendtgørelser
• Sikkerhedsstandarden for måleinstrumenter udarbejdet af IEC.

Fagnummer: 49642 Power Elektronik: Elsikkerhed ved reparationsarb. Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 981,45