Kontakt_os_(1)

Programmering: Objektorienteret programmering

Kort fortalt

Deltageren kan i et givet objektorienteret programmeringssprog udvikle objektorienterede programmer, indeholdende flere klasser. Deltageren kan herunder designe, erklære og instantiere egne klasser, anvende og håndtere exception handling, anvende abstrakte klasser og metoder, samt udarbejde UML klassediagrammer.

Hold

16-09-2024
Programmering: Objektorienteret programmering
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
5 dage Daghold
22-09-2025
Programmering: Objektorienteret programmering
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
5 dage Daghold
Info om fag
49501 - Programmering: Objektorienteret programmering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af objektorienterede programmer.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med at programmere i et højniveau programmeringssprog.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Anvende et givet objektorienteret programmeringssprog.
Udvikle objektorienterede programmer, der indeholder flere klasser.
Definere og designe egne klasser.
Erklære og instantiere egne klasser.
Anvende og håndtere exception handling.
Redegøre for koncepterne bag eksempelvis indkapsling, polymorfi og arv.
Anvende abstrakte klasser og metoder.
Oprette og implementere interfaces.
Udarbejde UML klassediagrammer.
Anvende asynkron programmering med threads, herunder anvende forskellige thread klasser.

Deltageren kan i forbindelse med 'Programmering: Objektorienteret programmering' anvende sin opnåede viden til at udvikle objektorienterede programmer i et givet programmeringssprog herunder anvende exception handling, indkapsling, polymorfi og arv.

Fagnummer: 49501 Programmering: Objektorienteret programmering Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50