Kontakt_os_(1)

Store dampkedler højst 120 grader

Kort fortalt

Deltageren opnår kvalifikationer, der svarer til kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Deltageren opnår certifikatet 'Udvidet kedelpassercertifikat type III', hvorefter deltageren er kvalificeret til at forestå pasningen af alle dampkedler i kontrolklasse A type III.

Hold

19-08-2024
Store dampkedler højst 120 grader
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
10 dage Daghold
14-10-2024
Store dampkedler højst 120 grader
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
10 dage Daghold
09-12-2024
Store dampkedler højst 120 grader
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
10 dage Daghold
Info om fag
47915 - Store dampkedler højst 120 grader

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, som har eller ønsker beskæftigelse med pasning af dampkedler i kontrolklasse A type III, i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Deltageren skal være fyldt 18 år og have opnået uddannelsesbevis for arbejdsmarkedsuddannelsen Mindre damp og hedtvandskedler højst 120 grader (48173), eller have uddannelse og erfaring svarende hertil.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type III til produktion af vanddamp, der ikke overstiger 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

Deltageren kan:

foretage daglig kontrol- og pasningsopgaver på en korrekt og sikker måde.
foretage analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand, samt justere og fejlsøge med udgangspunkt i analyseresultater.
forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr.
foretage lovpligtig kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyret.
foretage opstart og nedlukning af dampkedelanlæg på en kontrolleret og forsvarlig måde.
regulere forbrændingsprocesser.

Derudover har deltageren viden om:

opbygning og drift af dampkedelanlæg i kontrolklasse A type III.
opbygningen og funktionen af overvågningsanlæg.
brændselstyper og fyringsøkonomi.
styring, regulering og driftsovervågning.
relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.

Fagnummer: 47915 Store dampkedler højst 120 grader Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.457,50