Kontakt_os_(1)

Tårnkran og fastopstillede kraner

Kort fortalt

Uddannelsen retter sig mod medarbejdere, der skal føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen forudsætter at kranbasis er erhvervet forud for kurset, eller at kursisten har tilsvarende kompetencer. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk certifikatprøve i henhold til bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Hold

06-05-2024
Tårnkran og fastopstillede kraner
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
15 dage Daghold
21-10-2024
Tårnkran og fastopstillede kraner
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
15 dage Daghold
Info om fag
49955 - Tårnkran og fastopstillede kraner

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod medarbejdere, der i deres arbejde skal føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk certifikatprøve. Uddannelsesbeviset har gyldighed som certifikat.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm - i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Efter kurset kan deltageren:
- Betjene tårn- og fastopstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernbetjening på jorden, samt fra deres førerkabiner i min. 25 m’s højde.
- Aflæse lastdiagrammer og udregne støttebens areal.
- Foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner, samt standse en svingende byrde.
- Vejlede en anhugger i brancherelateret anhugning samt brug af radiokommunikation.
- Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen.
- Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder føre kranjournal i nødvendigt omfang.
- Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens instruktionsbog.
- Arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt efter gældende regler og anbefalinger.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Efter kurset kender deltageren til:
- De sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold der er forbundet med kranarbejde generelt.
- Risici forbundet med arbejde med kraner.
- Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger.
- Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger.
- Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget.
- Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde.
- Krav til eftersyn af elevatorhejs til tårnkran.

Fagnummer: 49955 Tårnkran og fastopstillede kraner Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 3.120,00 Uden for målgruppe: DKK 14.968,00