Kontakt_os_(1)

Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner

Kort fortalt

Deltageren kan udvælge og anvende udstyr for tilstandsbaseret vedligehold. Deltageren kan planlægge laseropretning på maskiner og termografi på el-tavler og kan korrekt udvælge og anvende kontroludstyr til el-udstyr på maskinanlæg, højspændingstester, RLC meter og lavohms ohmmeter. Deltageren kender til samspillet mellem renhold og vedligehold.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44663 - Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører og øvrige, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne udvælge og anvende udstyr for tilstandsbaseret vedligehold.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage/kontrollere mekanisk opretning og tilstandsvurdering på automatiske maskinanlæg ved hjælp af elektronisk industrielt måleudstyr, ved at udføre målinger af støj, temperatur og lejestøj, målinger af kavitation på hydrauliske pumper, foretage lækagesøgning på trykluftanlæg, udføre vibrationsmåling på maskiner, udføre temperaturmåling, foretage inspektion med et endoskop samt foretage justering af remtræk.

Deltageren kan planlægge opretning på maskiner og udfører termografi på el-tavler samt anvende kontroludstyr til el-udstyr på maskinanlæg, eksempelvis megger, højspændingsisolationstester og ohmmeter.

Deltageren kan planlægge rengøringsbehov og kvalitet, herunder redegøre for samspillet mellem renholdelse og vedligehold, samt beregne/vurdere forbrug af el, vand, varme, trykluft og energi, endvidere kunne redegøre ressourcebesparende løsninger, ligeledes kan deltageren vurdere maskinens tilstand ud fra trendkurver.

Deltageren opnår forståelse for vedligeholdscertificeringer og vedligeholdsprogrammer med vægt på operatørstyret vedligehold og tabsfaktorer, samt viden om risikoanalysers indvirkning på vedligehold.

Fagnummer: 44663 Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75