Kontakt_os_(1)

Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø

Kort fortalt

Deltagerne opnår kunnen i at udvise den nødvendige agtpågivenhed i forbindelse med risikoområder ved arbejdsprocesser og maskiner ved udførelse af vejasfaltarbejder og produktion af asfalt samt håndtering af de stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning af vejasfalt.

Hold

10-03-2025
Vejasfaltør Arbejdsmiljø
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
5 dage Daghold
Info om fag
49095 - Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan i arbejdet med vejasfalt,
Udvise den nødvendige agtpågivenhed i forbindelse med risikoområder ved arbejdsprocesser og anvendelse af maskiner.
Anvende viden om korrekt håndtering af de stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning, ud fra kendskab til i arbejdsmiljølovgivningen, herunder arbejdstager og –givers rettigheder og pligter.
Anvende brugsanvisninger og vejledninger samt finde andet relevant materiale om arbejdsmiljø og ydre miljø i forbindelse med arbejdets udførelse.
Anvende viden om korrekt håndtering af affald og forudsætninger for genbrug af bl.a. vejasfalt.

Fagnummer: 49095 Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50