Kontakt_os_(1)

Vejasfaltarbejde - Komprimering

Kort fortalt

Deltagerne kan, med forskellige tromletyper, udføre opgaver med komprimering af bære- og slidlag, således at krav til proktorværdier, jævnhed og tæthed er overholdt.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44424 - Vejasfaltarbejde - Komprimering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre opgaver med komprimering af bære- og slidlag med forskellige tromletyper,
Udføre arbejdet så krav til proktorværdier, jævnhed og tæthed er overholdt.
Anvende arbejdstegninger og beskrivelser som grundlag for;
o planlægning af opgaver i komprimering af bære- og slidlag i asfalt samt
o at vælge korrekt tromletype og eventuelt ballastbehov.
Foretage korrekt blanding og dosering af slipmidler,
Kontrollere og vedligeholde forstøvningsanlægget og dyserne på vejtromlen.
Udføre kontrolmålinger af komprimeringen af det udlagte materiale ved hjælp af isotopmåleudstyr.
Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder;
o opmærke og indrette arbejdsstedet,
o hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet samt
o udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.
Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift.

Fagnummer: 44424 Vejasfaltarbejde - Komprimering Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.603,75