Kontakt_os_(1)

Vejen som arbejdsplads

Kort fortalt

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.

Hold

12-10-2022
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
25-10-2022
Vejen som arbejdsplads
Ekstern afholdelse Østergade 11-15 7600 Struer
2 dage Daghold
25-10-2022
Vejen som arbejdsplads
Viborg Kommune Park og Vej 8800 Viborg
2 dage Daghold
27-10-2022
Vejen som arbejdsplads
Randers Tekniske Skole Blommevej 40 8930 Randers NØ
2 dage Daghold
14-11-2022
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
05-12-2022
Vejen som arbejdsplads
Bygge & anlæg EKSTERN Vinkelvej 40 8800 Viborg
2 dage Daghold
07-12-2022
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
02-01-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
04-01-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
09-01-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
2 dage Daghold
11-01-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
2 dage Daghold
18-01-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
30-01-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
22-02-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
27-02-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
2 dage Daghold
01-03-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
18-04-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec Lystlundvej 18 6990 Ulfborg
2 dage Daghold
24-04-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
2 dage Daghold
28-08-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
2 dage Daghold
04-12-2023
Vejen som arbejdsplads
Mercantec H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg
2 dage Daghold
05-10-2022
Vejen som arbejdsplads
Byggetek Ekstern Tietgensvej 5 8600 Silkeborg
2 dage Daghold
18 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.364,00